Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας την Παρασκευή 1/9 - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

http://www.kolivas.de/wp-content/uploads/2017/03/1_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85.jpg
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 1 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 49.998,59 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φώτο  Επιμέλεια  Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου