Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σε Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΛΑΕΚ από το Επιμελητήριο Λευκάδας

Πρόσκληση σε επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας γνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης τόσο των επαγγελματιών όσο και του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 – 25 του ΟΑΕΔ.
Με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα επιμορφωτικά σεμινάρια οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Τα σεμινάρια που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν την «Διαχείριση Άγχους στο χώρο της εργασίας-Life Coaching», είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και θα πραγματοποιηθούν σε ώρες εκτός εργασίας (μεσημεριανά τμήματα).
Επισημαίνεται ότι ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00 € καθαρά, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί (με ΙΚΑ) έως 25 εργαζόμενους.
Κατόπιν αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω σεμινάριο και να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία/ενημέρωση μπορείτε καλείτε στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου 2645022686 (αρμόδια υπάλληλος Λάζαρη Πανωραία).
Για τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για τη Διοικητική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Σκιαδαρέσης

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου