Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας την Παρασκευή – Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

1_εκλογη_προεδρειου_δημοτικου_συμβουλιου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: 1) Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας, 2) Δήμου Λευκάδας, 3) Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 4) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για την Διαδημοτική Συνεργασία Συνδιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας και Υγειονομική Ταφή του Υπολείμματος στον ΧΥΤ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Αικατερίνη Τσερέ, Δικηγόρος Δήμου
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση υψομετρικής μελέτης σχεδίου πόλεως Βασιλικής – Πόντης.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (Ιστορικός Τόπος), περιοχή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Δ. Λευκάδας, μετά την αγωγή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΑΔΙΣΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), προϋπολογισμού 11.999,90 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017». Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφές νηπίων από του Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου εταιρείας «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φώτο   Ρεπορτάζ   Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου