Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας στην Συνεδρίαση της 10-7-17

Αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 10 7 17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 10ης  Ιουλίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε τα εξής :
– Την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και τη σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν οι οργανικές ανάγκες, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄) και την 22159/30.6.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
-Tην απασχόληση προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και την 22159/30.6.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
-Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2017 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων   των ferry-boats στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού.
-Την έγκριση μελέτης ανάπλασης περιοχής Αγίου Μηνά, πόλης Λευκάδας, με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ».
-Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Λαζαράτων και Καρυάς, προϋπολογισμού 50.000,00 €.
-Την χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2017.
-Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή σε εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων Δήμου Λευκάδας το έτος 2017  και την επιχορήγησή τους.
-Την διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.                                           
-Την έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου με διαφημιστική 6σέλιδη καταχώριση στο εξειδικευμένο στον τουρισμό περιοδικό Τravel Μagazine Θεσσαλονίκης. Το αφιέρωμα θα δημοσιευτεί στην έντυπη έκδοση του Σεπτεμβρίου, όπου και η Διεθνής Έκθεση, θα απευθύνεται κυρίως στην κινέζικη αγορά ενώ θα διανεμηθεί επίσης δωρεάν και σε εκθέτες-επισκέπτες από άλλες χώρες που θα συμμετέχουν στη ΔΕΘ (συνολικά 10.000 αντίτυπα).
-Την υιοθέτηση αιτήματος συμπαράστασης του Δήμου Μήλου, που αφορά στην  συγκέντρωση υπογραφών για ττον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Φώτο   Επιμέλεια    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου