Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Άνεργοι και Άτομα Ευπαθών Ομάδων σε Πρόγραμμα Απασχόλησης στην Υγεία

οαεδ-2
 
Ξεκινά σήμερα Τρίτη 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’ 205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το ανωτέρω πρόγραμμα αποσκοπεί:
- Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων
- Στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
- Στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
- Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας
- Στη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας
- Στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων
- Στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 10/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν (ονομασία χρήστη και συνθηματικό), από 01/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης σε μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης στο σύνολο των φορέων υποδοχής.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017).
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον πίνακα κατάταξης ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
Μακροχρόνια άνεργοι
Ευπαθείς ομάδες ανέργων
Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
Ηλικία
Αριθμός ανήλικων τέκνων
Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω
Εντοπιότητα.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Φλεβική Θρόμβωση: Ποιοι Κινδυνεύουν από τον «Σιωπηλό Δολοφόνο»

φλεβική θρόμβωση
Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος σχηματίζει σε μία ή περισσότερες από τις εν τω βάθει φλέβες του σώματός σας, συνήθως στα πόδια σας. Η ΕΒΦΘ μπορεί να προκαλέσει πόνο στα κάτω άκρα ή πρήξιμο, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και χωρίς συμπτώματα.
Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να αναπτυχθεί αν έχετε ορισμένες ιατρικές παθήσεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πήζει το αίμα σας. Μπορεί επίσης να σας συμβεί από παρατεταμένη ακινησία, όπως μετά από κάποια χειρουργική επέμβαση, μετά από ένα ατύχημα, ή όταν είστε καθηλωμένοι σε ένα κρεβάτι για αρκετό καιρό.
Η ΕΒΦΘ είναι μια σοβαρή κατάσταση, επειδή θρόμβοι αίματος στις φλέβες σας μπορεί να αποσπαστούν από το σημείο που σχηματίστηκαν, να “ταξιδέψουν” στο κυκλοφορικό σας σύστημα και να φτάσουν στους πνεύμονές σας, εμποδίζοντας τη ροή του αίματος προς αυτούς (πνευμονική εμβολή).
φλεβική θρόμβωση
Συμπτώματα
Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να εκδηλωθεί με τα ακόλουθα συμπτώματα:
-- Πρήξιμο στο ένα πόδι. Σπάνια, μπορεί να υπάρχει πρήξιμο και στα δύο πόδια.
-- Πόνος στο πόδι. Ο πόνος συχνά ξεκινά στην κνήμη και θα τον αισθανθείτε σαν να είναι κράμπα ή γενικευμένος πόνος.
Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη πιθανότητα η ΕΒΦΘ να συμβεί χωρίς εμφανή συμπτώματα.
Τα προειδοποιητικά συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση περιλαμβάνουν:
-- Ανεξήγητη και ξαφνική δύσπνοια
-- Πόνος στο στήθος ή δυσφορία που χειροτερεύει όταν παίρνετε μια βαθιά αναπνοή, ή όταν βήχετε
-- Αίσθημα ζαλάδας ή λιποθυμία
-- Ταχυπαλμία
-- Βήχας με αίμα
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
Πολλοί παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της ΕΒΦΘ, και όσο περισσότερους από αυτούς που ακολουθούν έχετε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που διατρέχετε.
φλεβική θρόμβωση
Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:
Κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος. Μερικοί άνθρωποι κληρονομούν μια διαταραχή που κάνει το αίμα τους να δημιουργεί θρόμβους πιο εύκολα.
Παρατεταμένη κατάκλιση, όπως κατά τη διάρκεια μιας μακράς παραμονής στο νοσοκομείο. Όταν τα πόδια σας παραμένουν ακίνητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι μύες σας δεν συστέλλονται για να βοηθήσουν στην κυκλοφορία του αίματος, και αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης του αίματος.
Τραυματισμός ή χειρουργική επέμβαση. Ένας τραυματισμός στις φλέβες ή μια χειρουργική επέμβαση μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θρόμβωσης του αίματος.
Εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη αυξάνει την πίεση στις φλέβες στην πύελο και τα πόδια σας. Οι γυναίκες με κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος έχουν αυξημένο κίνδυνο. Ο κίνδυνος θρόμβων στο αίμα από την εγκυμοσύνη μπορεί να συνεχιστεί για μέχρι και έξι εβδομάδες αφότου γεννήσετε.
Αντισυλληπτικά χάπια ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Τα αντισυλληπτικά χάπια και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και μπορεί να αυξήσουν την ικανότητα του αίματος σας να πήζει.
Αν είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Το υπερβολικό βάρος αυξάνει την πίεση στις φλέβες στην πύελο και τα πόδια σας.
Κάπνισμα. Το κάπνισμα επηρεάζει την πήξη του αίματος και την κυκλοφορία, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της ΕΒΦΘ.
Καρκίνος. Ορισμένες μορφές καρκίνου αυξάνουν την ποσότητα των ουσιών στο αίμα σας που το κάνουν να πήζει. Ορισμένες μορφές θεραπείας του καρκίνου αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο θρόμβωσης του αίματος.
Καρδιακή ανεπάρκεια. Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ΕΒΦΘ και της πνευμονικής εμβολής. Επειδή οι άνθρωποι με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν ήδη περιορισμένη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων, τα συμπτώματα που προκαλούνται από ακόμη και μια μικρή πνευμονική εμβολή είναι πιο επικίνδυνα.
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Ασθένειες του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn (κοιλιοκάκη), ή η ελκώδης κολίτιδα, αυξάνουν τον κίνδυνο της ΕΒΦΘ.
Κληρονομικότητα. Αν κάποιος στην οικογένειά σας είχε ΕΒΦΘ ή είχε υποστεί πνευμονική εμβολή παλιότερα, τότε έχετε περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξετε και εσείς ΕΒΦΘ.
Ηλικία. Όσοι είναι άνω των 60 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο ΕΒΦΘ, αν και ουσιαστικά πρόκειται για μία πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
Αν κάθεστε για μεγάλες χρονικές περιόδους, όπως σε μεγάλα ταξίδια με το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο. Όταν τα πόδια σας παραμένουν ακίνητα για πολλές ώρες, οι μύες σας δεν συστέλλονται και αυτό οδηγεί κακή κυκλοφορία του αίματος. Θρόμβοι αίματος μπορούν να σχηματιστούν στις γάμπες των ποδιών σας, αν οι μύες της γάμπας σας δεν κινούνται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος  Κούρτης

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Ανοιχτό από τις 9.00 το Βράδυ Μέχρι τα Μεσάνυχτα το Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα

L00012

Τις βραδιές Αυγουστιάτικης Πανσελήνου θα γιορτάσει και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία θα ανοίξουν στο κοινό για μια σειρά ιδιαίτερων εκδηλώσεων υπό το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.
Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, με κορυφαία στιγμή την Δευτέρα 7 Αυγούστου, που είναι και η νύχτα της Πανσελήνου, 93 χώροι, μνημεία και μουσεία της χώρας θα πραγματοποιήσουν δρώμενα (μουσικές συναυλίες, ποιητικές βραδιές, παρατήρηση του έναστρου ουρανού, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού, ξεναγήσεις, θέατρο σκιών) ενώ άλλοι 22 χώροι και μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό, χωρίς τη διοργάνωση εκδηλώσεων.​
1495970_826476464042362_2525564255251090388_o
Μεταξύ των χώρων που θα είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι για το κοινό την Δευτέρα 7 Αυγούστου είναι και το Κάστρο της Αγίας Μαύρας, στη Λευκάδα, που θα παραμείνει ανοιχτό από τις 9.00 το βράδυ έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα.
Η είσοδος σε όλους τους ανεξαιρέτως τους χώρους είναι ελεύθερη.
L0001 

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος  Κούρτης 

Πήγαν να Παντρευτούν στην Εκκλησία με...Στρατιωτικό Τζίπ! - Πλούσιο Φώτο Ρεπορτάζ

 
Πήγαν να παντρευτούν στην εκκλησία με...στρατιωτικό τζίπ!
Την ξεχωριστή χαρά του γάμου της κόρης του Γιούλης, με τον εκλεκτό της καρδιά της Χρήστο είχε ο Μιχάλης Κουκουράκης και η οικογένειά του, με την τελετή να πραγματοποιείται στους Αστρακούς Ηρακλείου.


Ο πατέρας της νύφης, ο οποίος είναι στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και υπηρετεί στην 133 Σμηναρχία Μάχης του Καστελίου, διακόσμησε κατάλληλα το τζιπ Μ38 που έχει ανακατασκευάσει με μεράκι και ιστορική ακρίβεια και πήγε το ζευγάρι στην εκκλησία!


Μάλιστα το τζιπ συγκέντρωσε τα βλέμματα, όχι μόνο των καλεσμένων στον γάμο αλλά των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι είδαν γαμπρό και νύφη να φτάνουν στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό όχημα.Πηγή : www.ekriti.gr
 
Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Χαμός στο Facebook: Γυναίκα Λέει Ότι Μολύνθηκε με Σαρκοφάγο Βακτήριο σε Παραλία! - Φώτο

βακτήριο
 
Δεν είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε για κάποια σοβαρή μόλυνση σε άνθρωπο, μετά από επίσκεψή του σε παραλία ή μετά από κολύμπι στην θάλασσα.

Και με τον τρόπο που εξαπλώνεται μέσω των social media μια οποιαδήποτε είδηση ή καταγγελία, είναι εύκολο να προκληθεί πανικός ακόμα και αν κανείς δεν γνωρίζει όλα τα στοιχεία μιας “υπόθεσης”.
Στην προκειμένη περίπτωση μια γυναίκα από την περιοχή Lumberton στις βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό δερματικό -και όχι μόνο- πρόβλημα στο πόδι, ενώ ισχυρίζεται με ανάρτηση στο Facebook ότι ήρθε σε επαφή με ένα επικίνδυνο σαρκοφάγο βακτήριο στην διαβόητη παραλία της μικρής πόλης Myrtle Beach στη Νότια Καρολίνα.
Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση στο Facebook από την κόρη της, η Bonita Fetterman βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση αφότου ήρθε σε επαφή με ένα βακτήριο που απείλησε τη ζωή της με την σοβαρότητα της μόλυνσης που της προκάλεσε.
Η κόρη της Fetterman, Marsha Barnes Beal, λέει ότι η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη επιλογή της μέχρι να αποκοπεί εντελώς τα βακτηρίδια.
Το βίντεο από την ανάρτηση στο Facebook δείχνει την Fetterman επάνω σε φορείο να μεταφέρεται στο Ιατρικό Κέντρο UNC.
Οι γιατροί και η τοπική κυβέρνηση της πόλης δεν επιβεβαίωσαν την παρουσία κάποιου σαρκοφάγου βακτηρίου στην παραλία. Εξέδωσαν, ωστόσο, την ακόλουθη ανακοίνωση, όταν είδαν ότι η εν λόγω ανάρτηση στο Facebook εξαπλώθηκε με μεγάλο ρυθμό και έγινε αυτό που λέμε “viral” με πάνω από 72.000 shares από τις 5:00 μ.μ. χθες το απόγευμα:
"Η πόλη του Myrtle Beach γνωρίζει σχετικά με μια ανάρτηση στο Facebook που υποστηρίζει ότι ότι υπάρχουν βακτηριακά θέματα κατά μήκος του Grand Strand. Δεν είχαμε αναφορές και καμία άμεση επαφή για τέτοια θέματα. Η πόλη δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία ή την ημερομηνία οποιουδήποτε τέτοιου περιστατικού. Σε αυτό το σημείο, το μόνο που έχουμε είναι μια δημοσίευση στο Facebook, χωρίς επιβεβαίωση. Η ποιότητα του νερού των παραλιών μας εξετάζεται δύο φορές την εβδομάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν μπορούμε να προσδιορίσουμε πού μπορεί να συνέβη μια τέτοια επαφή με κάποιο βακτήριο, μπορούμε να παραγγείλουμε επιπλέον ελέγχους ποιότητας του νερού, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση".
Τι είναι αυτό το σαρκοφάγο βακτήριο και τι προκαλεί
Το βακτήριο αυτό, μαζί με περίπου δώδεκα άλλα παρεμφερή, απαντάται φυσικά σε περιοχές με ζεστά, υφάλμυρα νερά με χαμηλή αλατότητα. Περισσότεροι από τους 80.000 άνθρωποι ασθενούν στις ΗΠΑ κάθε χρόνο επειδή καταναλώνουν ωμά ή μη κατάλληλα μαγειρεμένα θαλασσινά, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).
-Νεκροποιητική δερματική βλεννόμυξη. Περισσότεροι από ένας τύπος μύκητα μπορεί να προκαλέσουν αυτήν τη δερματική λοίμωξη, αλλά το πιο κοινό είναι το βακτήριο Rhizopus arrhizus (oryzae).
-Νεκρωτική γαστρεντερίτιδα. Περισσότεροι από ένας τύποι βακτηρίων μπορεί να προκαλέσουν αυτήν τη μόλυνση του δέρματος, αλλά ο στρεπτόκοκκος είναι ο συνηθέστερος. Τον Μάιο του 2012, αυτή η νεκρωτική γαστρεντερίτιδα από το βακτήριο Aeromonas hydrophila ανάγκασε τους γιατρούς να ακρωτηριάσουν τμήματα και των τεσσάρων των άκρων ενός ατόμου από το Snellville των ΗΠΑ, όταν έπεσε στον ποταμό Little Tallapoosa, και ταυτόχρονα έκανε μια ανοιχτή πληγή στο πόδι.
-Το βακτήριο Vibrio vulnificus που ζει σε παράκτια ύδατα προκαλεί ένα είδος μόλυνσης που παίρνει το όνομά του (vibriosis). Συχνά συνδέεται με θανάτους από την κατανάλωση ακατέργαστων οστρακοειδών (συνήθως στρείδια) που μπορεί να μεταφέρουν το βακτήριο, αλλά επίσης ευδοκιμεί στο υφάλμυρο νερό και μπορεί να μολύνει ένα άτομο μέσα από κάποια ανοιχτή πληγή στο δέρμα.

Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ  Nionios

Ευχαριστήριο του «Ορφέα» Λευκάδας για την 4η Γιορτή στο Κανάλι (Festa Del Canale)

74_festa_del_canale

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «Ορφεύς 1937» πραγματοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 την 4η Festa Del Canale, την 4η Γιορτή στο Κανάλι, ένα πολιτιστικό πολυθέαμα με ήχο και φως που περιλάμβανε παρέλαση, χορό, δρώμενα, βαρκάδες, αφήγηση και ειδικές εμφανίσεις καλλιτεχνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ευχαριστεί θερμά:
Την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, τον Δήμο Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας με την συνδιοργάνωση των οποίων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, επίσης: το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, το Λιμεναρχείο Λευκάδας και την Τροχαία Λευκάδας για την πολύτιμη βοήθεια τους.
Τους συμμετέχοντες:
Στον χορό: 1. Ομάδα παραστάσεων «ΟΡΦΕΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (Συμμετέχουν και ομάδες του παιδικού χορευτικού), 2. Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Λαόπολις» (Αθήνα), 3. Σχολή χορού Δούκα Κώστα (Tango Argentino), 4. Σχολή χορού Αλεξάνδρα Μπούρα (Art School), 5. Σχολή χορού Χρυσούλα Κουνιάκη, 6. Χ.Ο.Θ «Ταραντέλα» Θεσπρωτίας, 7. Ομάδα Εθελοντών.
Στη μουσική: 1. Κουιντέτο «Athens Tango Ensemble, 2. Special guest Natalia Soledad Petsalis (Αργεντινή), 3. Δημοπούλου Ελένη – Καννέλου Εύη (Κρουστά), 4. Αγιομαυρίτικη Παρέα Λευκάδας, 5. Quartetto Branello, 6. Ομάδα Κρουστών Φ.Ε.Λ, 7. Θωμάς Γλένης (Μαντολίνο), 8. Κων/νος Κουιμουντζής – Μουσική σύνθεση και Κιθάρα Διονύσης Φερεντίνος – Κρουστά.
Στο τραγούδι: 1. Ομάδα Τραγουδιού από χορευτές του «ΟΡΦΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Ειδικές εμφανίσεις: 1. ΚΔΑΠ Morfosi – Κέντρο εκπαίδευσης (Μαυρομάτης Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.), 2. Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας, 3. Καρναβαλική Ομάδα (1998) Σία Βουτσινά, 4. Καρναβαλική Ομάδα (Αργυρή Κατωπόδη – Σταυρούλα Σταύρακα), 5. Καρναβαλική Ομάδα (Αντρέα Νησιώτη – Βαγγέλη Λογοθέτη)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ευχαριστεί θερμά ειδικά:
Τον Σπύρο Παπουτσόπουλο, δάσκαλο του Χορευτικού μας τμήματος, για την φαντασία, πρωτοτυπία και την σκληρή δουλειά του στην καλλιτεχνική επιμέλεια και την Δήμητρα Χατζηπαππά, δασκάλα του μικρού μας Χορευτικού για τις χορογραφίες της. Τους Μάκη Βανδώρο και Έφη Τσιγκουράκου για τα υπέροχα κείμενα και την γενικότερη δουλεία τους στο στήσιμο της εκδήλωσης. Τον Αποστόλη Καραβία για την ακούραστη δουλειά του στην κατασκευή των σκηνικών καθώς και τον Δεσύλλα Ντίνο που τον βοήθησε. Τα παιδιά του Χορευτικού τμήματος του Ορφέα για την υπέροχη εμφάνισή τους και την βοήθεια τους στο στήσιμο της εκδήλωσης. Τον Αλέξη Κωστάλα για την τιμή της παρουσίας του και την υπέροχη αφήγηση των κειμένων με την μοναδική του φωνή. Την Κατερίνα Μεσσήνη για την ζωντάνια της στην παρουσίαση. Τους βαρκάρηδες για την παραχώρηση των πριαριών και την συμμετοχή τους.
Τα τοπικά ΜΜΕ και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την παρουσίαση και προβολή της εκδήλωσης. Τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους που την απαθανάτισαν. Ευχαριστούμε τους δεκάδες χορηγούς μας, χωρίς την ευγενική τους χορηγία, τίποτε απ΄ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Τέλος ευχαριστούμε, όλους όσους με τον οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και όλο τον κόσμο που κατέκλυσε την Δυτική Παραλία της Λευκάδας και μας τίμησε με την παρουσία του.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου το καλοκαίρι και με την στήριξη όλων των παραπάνω και ακόμα περισσότερων που αγαπούν τον Ορφέα, αγαπούν το πολιτισμό και το νησί μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διοργανώσουμε τέτοιας ποιότητας πολιτιστικά γεγονότα και ακόμη καλύτερα».

Φώτο   Επιμέλεια     Διονύσιος   Κούρτης 

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στις Δομές Προσφύγων: Τι Πρέπει να Κάνουν οι Ενδιαφερόμενοι

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στις δομές προσφύγων: Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στις δομές προσφύγων για 1.639 ανέργους. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Στη δηµιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Δήµους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, αφορά η Δηµόσια Πρόσκληση Ν. 9 /2017 προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Τo Πρόγραµµα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών » συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω και λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12η µεσηµβρινή.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο - αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ως µακροχρόνια άνεργοι.
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτηµα II της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
  • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ, άνεργοι άνω των 29 ετών.
  • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος»
Διαβάστε εδώ περισσότερα.

Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος   Κούρτης 

Σοκ! Κάηκε Ζωντανός Μέσα στο Αυτοκίνητό του – Εικόνες φρίκης [vid]

 Σοκ! Κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητό του – Εικόνες φρίκης [vid]

- Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης
- Ο οδηγός εγκλωβίστηκε και κάηκε καθώς το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
- Παρά την άμεση επέμβαση οι άνδρες της Πυροσβεστικής δεν μπόρεσαν να σώσουν τον άτυχο οδηγό

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κοντά στη Λεπτοκαρυά, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου.
Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.
Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, αλλά και η πυροσβεστική. Οι πυρισβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο αποδείχθηκε πως ήταν ήδη αργά.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση μέσω twitter η Πυροσβεστική ο οδηγός ανασύρθηκε απανθρακωμένος από το όχημά του.


  Πυροσβεστικό Σώμα @pyrosvestiki
Νεκρό άτομο εντοπίστηκε κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ε.Ι.Χ. έπειτα από τροχαίο, στην Ε.Ο Λιτοχωρίου-Λεπτοκαρυάς στην Κατερίνη.

Φώτο   Ρεπορτάζ     Ρεπόρτερ   Επιστήμονας 

Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η Κυνηγετική Περίοδος

kinigitiki periodos

Υπεγράφησαν σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, οι Υπουργικές Αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου. Σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα, το κυνηγετικό έτος ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου (άρθρο 261 ν 86/1969), όταν και οι κυνηγοί δύνανται να εκδώσουν τις άδειες θήρας, ενώ η κυνηγετική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου.
Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι είναι τα καθοριζόμενα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία ανάλογα με τη χωρική εμβέλεια της άδειας θήρας καθορίζονται στα:
► 10 € για την τοπική άδεια (χωρικά όρια Νομού)
► 30 € για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια Κυνηγετικής Ομοσπονδίας) και
► 60 € για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα).

Ίδιες παραμένουν και οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 60 € ανά κυνηγό. Από το ποσό αυτό:
► 5 € κατανέμονται στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
► 14,9 € κατανέμονται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους
► 40,1 € κατανέμονται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας η οποία έχει και την υποχρέωση της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να δαπανούν ποσό μεγαλύτερο του 50% από τις παραπάνω εισφορές και τέλη σε φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία αυτή η υποχρέωση ανέρχεται στο 95%.
Οι κυνηγοί που επιθυμούν να εκδίδουν άδεια θήρας απευθείας από τη Δασική Αρχή επιβαρύνονται με τα τέλη που καθορίζονται με την πιο πάνω ΚΥΑ καθώς και με το 90% των εισφορών που πληρώνουν οι κυνηγοί των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό κατανέμεται στο Πράσινο Ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ΥΑ 143570/2614/21.10.2016 αυτοί οι κυνηγοί έχουν πια τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν και μαζικά την έκδοση άδειας θήρας από τη Δασική Αρχή μέσω ατομικού πληρεξούσιου δικηγόρου και όχι μόνο μεμονωμένα όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.
Οι παραπάνω αποφάσεις αναμένονται να εκδοθούν σε ΦΕΚ άμεσα, ενώ επόμενο βήμα για το Υπουργείο είναι η έκδοση της απαραίτητης απόφασης για την απαγόρευση της θήρας στον Αμβρακικό κόλπο.

Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος   Κούρτης 

Ανατροπή για τον Μοτοσυκλετιστή στη Δραπετσώνα που Χτυπήθηκε Εν Κινήσει στο Κεφάλι!

Ανατροπή για τον μοτοσυκλετιστή στη Δραπετσώνα που χτυπήθηκε εν κινήσει στο κεφάλι!

- 46χρονος χτυπήθηκε στο κεφάλι στην Περιφερειακή της Δραπετσώνας, το μεσημέρι της Πέμπτης (28.07.2017)
- Το περιστατικό έγινε γνωστό μία ημέρα αργότερα
- Τι διαπιστώθηκε ύστερα από ολοκληρωμένες έρευνες στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.  

Ανατροπή στο θρίλερ του μοτοσικλετιστή που χτυπήθηκε από σκάγι, ενώ βρίσκονταν εν κινήσει με την μηχανή του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τραυματιστεί σοβαρά, λίγο μετά την έξοδο του από το τούνελ τις Δραπετσώνας.
Πλέον και έπειτα από ολοκληρωμένες εργαστηριακές έρευνες, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο, το στρογγυλό αντικείμενο που αφαίρεσαν από το πίσω μέρος του κεφαλιού του οι γιατροί, να μην είναι από κυνηγετική καραμπίνα, αλλά σιδερένια μπίλια από ρουλεμάν.
Το αντικείμενο που αφαιρέθηκε από το κεφάλι του μοτοσικλετιστή μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ προς διερεύνηση. Μέχρι τότε όλοι πίστευαν πως πρόκειται για σκάγι, από άσκοπο πυροβολισμό αγνώστου με κυνηγετική καραμπίνα.
Όμως και έπειτα από την διερεύνηση του αντικειμένου από τους ειδικούς της βαλλιστικής, αποφάνθηκαν πως πρόκειται για μεταλλική και όχι για μολυβένια μπίλια, όπως είναι τα σκάγια από τα κυνηγετικά φυσίγγια.

Έπειτα από αυτή την διαπίστωση εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να έπαθε κάποια βλάβη το ρουλεμάν της πίσω ρόδας της μοτοσυκλέτας, με αποτέλεσμα να σπάσει το ρουλεμάν και λόγω της φυγόκεντρου, μια από τις μπίλιες του εξαρτήματος να βρήκαν το μοτοσικλετιστή στο κεφάλι, ο οποίος άλλωστε δεν φορούσε εκείνη την στιγμή κράνος.
Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί από τους συγγενής του τραυματία να δοθεί η μοτοσυκλέτα του στην ΕΛ.ΑΣ προκειμένου ερευνηθεί από τους ειδικούς των εργαστηρίων.


Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ   Επιστήμονας 

Ειρήνη Κολιδά: Αγκαλιά με Πασίγνωστο Έλληνα Ηθοποιό σε Βραδινή Έξοδο

Ειρήνη Κολιδά: Αγκαλιά με πασίγνωστο Έλληνα ηθοποιό σε βραδινή έξοδο
Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο των Αθηνών διασκέδασε πρόσφατα η Ειρήνη Κολιδά. Η πρώην παίκτρια του Survivor, σε κάθε της εμφάνιση τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα και γίνεται το επίκεντρο της προσοχής.

Η ίδια χαλαρή και χαμογελαστή, δείχνει να αφήνει πίσω της τον τραυματισμό που της προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα, το οποίο και την ανάγκασε να αποχωρήσει από το Survivor, ενώ βρίσκει ξανά τους ρυθμούς της καθημερινότητάς της.
Η Ειρήνη Κολιδά διασκέδασε με φιλική της παρέα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ ο φωτογραφικός φακός του FTHIS.GR την απαθανάτισε αγκαλιά με τον Μάνο Γαβρά. Οι δυο τους έκατσαν δίπλα-δίπλα ενώ ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους, μιλώντας συνεχώς και βγάζοντας φωτογραφίες.


Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ  Sakis

Equal Society: Θέσεις Εργασίας από 31.07. Έως 06.08.2017 στη Λευκάδα

θεσεις_εργασιας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
31.07 ΕΩΣ 06.08.2017
Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα.
Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω:

Για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης

Για Πρώτη Φορά: Όταν η Μελάνια Τραμπ Πόζαρε Ολόγυμνη! - Φώτο Ρεπορτάζ

Για πρώτη φορά: Όταν η Μελάνια Τραμπ πόζαρε ολόγυμνη! (pics)
 
Σπάνιες φωτογραφίες της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ, μερικές εκ των οποίων δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, δημοσιεύει η New York Post και βάζουν σε… μπελάδες τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχοMπορεί σήμερα να ποζάρει στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ ως επίδοξη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ωστόσο πριν μερικά χρόνια η Μελάνια Τραμπ πόζαρε στο φακό χαρίζοντας στους άντρες θαυμαστές της στιγμιότυπα άκρως αποκαλυπτικά και... αισθησιακά. Ήταν το 1995 όταν το 48χρονο μοντέλο από τη Σλοβενία, Μελάνια Κναβς, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, φωτογραφιζόταν για λογαριασμό του γαλλικού περιοδικού, Max, ακριβώς όπως τη γέννησε η μαμά της.
Με βλέμμα πολλά υποσχόμενο η Μελάνια αναδείκνυε τις καμπύλες της κρύβοντας επιμελώς τα επίμαχα σημεία.

Οι φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε ο φωτογράφος Ale de Basse­ville, δημοσιεύονται -μερικές μάλιστα- για πρώτη φορά από τη New York Post και πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται πως πρόκειται για μία επίθεση στον ανταγωνιστή της Χίλαρι Κλίντον, Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν πως οι... αποκαλύψεις της συζύγου του μόνο καλό θα του κάνουν.

Πάντως, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις επίμαχες φωτογραφίες έσπευσε να δικαιολογήσει τη σύζυγό του λέγοντας πως τραβήχτηκαν πολύ πριν γνωριστούν. «Η Μελάνια ήταν από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα και έκανε πολλές φωτογραφίσεις για εξώφυλλα περιοδικών. Στην Ευρώπη τέτοιες φω τογραφίες είναι της μόδας και πολύ συνηθισμένες».

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες


 

Φώτο   Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Sakis

Ο Πρόσφυγας Ζυλιέν αγάπησε την Κόνιτσα και Θέλει να Γυρίσει για Πάντα Εκεί

Ο πρόσφυγας Ζυλιέν αγάπησε την Κόνιτσα και θέλει να γυρίσει για πάντα εκεί
 
«Δεν χρειάζεται να κερδίζω πολλά χρήματα», λέει, «αρκεί να νιώθω ευτυχισμένος στην καινούρια μου πατρίδα» - Προς το παρόν σπουδάζει στο ΤΕΙ Πειραιά, αφού πρώτευσε στις Πανελλαδικές.


Η εφημερίδα Tageszeitung του Βερολίνου προβάλλει την προσωπική ιστορία ενός πρόσφυγα από το Κονγκό που βρέθηκε στην Ελλάδα μετά από πολλές περιπέτειες, αγωνίστηκε να μάθει γράμματα, αρίστευσε στα μαθήματα και τελικά μπήκε πρώτος, με την καλύτερη βαθμολογία σε όλη τη χώρα, στο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά.
Πρόκειται για τον νεαρό Ζυλιέν, που μετά από περιπλανήσεις βρήκε τον δρόμο για την Ελλάδα μέσω Τουρκίας, φιλοξενήθηκε στην ακριτική Κόνιτσα κι εκεί "έπεσε με τα μούτρα' στα βιβλία κυνηγώντας το όνειρό του. Αλλά και περιμένοντας να εγκριθεί η αίτησή του για πολιτικό άσυλο. "Ο πατέρας μου έλεγε ότι η μόρφωση είναι τα πάντα. Κι εγώ πάντοτε προσπαθούσα να ενστερνιστώ τα λόγια αυτά" λέει ο 22χρονος νεαρός.

Αλλά για να γίνει το καλό, δεν αρκεί η προσωπική επιμονή και ο ενθουσιασμός. Χρειάζονται και άξιοι συμπαραστάτες. Ο Ζυλιέν ευτυχώς τους είχε και σήμερα τους ευχαριστεί μέσω της Tageszeitung: "?Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ΄όλα τη δασκάλα μου, την κυρία Γιάννα Νίκου, που με βοήθησε και μάλιστα ήταν διατεθειμένη να κάνει ακόμη και ιδιαίτερα μαθήματα, πολλές ώρες, χωρίς πληρωμή...".


Αλλά μάλλον δεν θα γίνονταν όλα αυτά, αν ο φιλότιμος Αντρέας Παπασπύρου, δήμαρχος της Κόνιτσας, δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να υποδεχθεί περίπου 100 πρόσφυγες στην πόλη του. "Ήταν ένας από τους λίγους δημάρχους στην Ελλάδα, που δήλωσαν ευθαρσώς και εξ αρχής ότι καλωσορίζουν πρόσφυγες από την Αφρική, τη Συρία ή το Αφγανιστάν στην πόλη τους", υπενθυμίζει η γερμανική εφημερίδα. "Όταν ο Ζυλιέν τελειώσει τις σπουδές του, θα θέλαμε να γυρίσει στην Κόνιτσα, για να μείνει και να εργαστεί εκεί" λέει ο δήμαρχος. Και ο Ζυλιέν το θέλει.

Αν και, προς το παρόν, λέει στην Tageszeitung, "σκέπτεται ένα μεταπτυχιακό, ίσως στο εξωτερικό. Αλλά κι αν ακόμη (ξανα)ξενιτευτεί, θέλει οπωσδήποτε να γυρίσει στην Ελλάδα και να εργαστεί εδώ. Κι όλα αυτά παρότι δεν τελειώνει αυτή η περίφημη κρίση. ?Μα δεν χρειάζεται να κερδίζω πολλά χρήματα? λέει ο Ζυλιέν. ?Αρκεί να νιώθω ευτυχισμένος στην καινούρια μου πατρίδα?". 


Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ   Επιστήμονας 

Συγχαίρει την Κορίνα Πολίτη ο Δήμος Λευκάδας

κορινα πολιτη

Για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100 και 200 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Δήμος Λευκάδας συγχαίρει την Λευκαδίτισσα πρωταθλήτρια των 100 και 200 μέτρων, Κορίνα Πολίτη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στις ανωτέρω αποστάσεις, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών που έγινε στην Λάρισα 29-30 Ιουλίου 2017.
Της ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και να μας προσφέρει χαρά και ελπίδα μέσα από τις τωρινές αλλά και μελλοντικές επιτυχίες της.»

Φώτο   Επιμέλεια    Διονύσιος   Κούρτης 

Εκεί θα Γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 και του 2028!

Εκεί θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 και του 2028!

Στο Λος Αντζελες θα διεξαχθούν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028. Όπως επιβεβαίωσε και με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμπας Μπαχ. 

 "Η ΔΟΕ χαιρετίζει αυτή την απόφαση της Επιτροπής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Υποψηφιότητας του Λος Άντζελες και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποδεχθούμε με διαφάνεια την υποψηφιότητα", δήλωσε ο Τόμας Μπαχ και πρόσθεσε "Το Λος Άντζελες παρουσίασε μια εξαιρετική υποψηφιότητα που μεγιστοποιεί τη χρήση των εγκαταστάσεων και ενθαρύνει τη συμμετοχή περισσότερων νέων στο Ολυμπιακό Κίνημα.
Ως εκ τούτου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε θέση να αυξήσουμε την πρόσβαση της νεολαίας της πόλης στον αθλητισμό και να τους ενθαρρύνουμε στον υγιεινό τρόπο ζωής για τα επόμενα 11 χρόνια. Είμαστε πολύ σίγουροι ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια τριμερή συμφωνία υπό την ηγεσία της ΔΟΕ με το Λ.Α. και το Παρίσι τον Αύγουστο. Η συμφωνία αυτή θα υποβληθεί στη σύνοδο της ΔΟΕ στη Λίμα το Σεπτέμβριο για επικύρωση" τόνισε χαρακτηριστικά ο Τόμας Μπαχ.
Η ΔΟΕ, όπως ανακοίνωσε και στο σάιτ της θα συνεισφέρει στην οργανωτική επιτροπή 1,8 δισ. δολάρια.
Η Αμερική θα διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά το 1996 και την Ατλάντα και ευελπιστεί ότι με το μεγαλύτερο αθλητικό event του κόσμου θα στρέψει περισσότερους νέους ανθρώπους στον αθλητισμό. Αυτό άλλωστε ήταν και το κεντρικό τους μήνυμα στον φάκελό τους.
Η Γαλλία πανηγυρίζει
Η συμφωνία της ΔΟΕ με την οργανωτική Επιτροπή του Λος Αντζελες 2024, ώστε να αναλάβουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, άνοιξε ουσιαστικά την πόρτα στο Παρίσι για τους Αγώνες του 2024.
Η γαλλική πλευρά πανηγυρίζει και επίσημα για την ανάληψη της διοργάνωσης και ήδη η δήμαρχος του Παρισιού Χιλντάγκο με αναρτήσεις της στο twitter εξέφρασε την ικανοποίησή της και τόνισε θα προσπαθήσουν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.
"Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μεταξύ των δύο πόλεων και της ΔΟΕ όλο τον Αύγουστο για να επιτευχθεί τριμερής συμφωνία" έγραψε αρχικά και η επόμενη ανάρτηση είχε ως εξής: "Θέλουμε να προσφέρουμε στα μέλη της ΔΟΕ το πιο φιλόδοξο έργο που είναι δυνατόν για το μέλλον του Ολυμπισμού".
Η Χιντάλγκο ολοκλήρωσε λέγοντας: «Είμαι πολύ αισιόδοξη: θα κάνουμε τα πάντα, έτσι ώστε η Λίμα να ψηφίσει, στις 13 Σεπτεμβρίου. Θα είναι μια ιστορική στιγμή
Από την στιγμή που ήρθε η συμφωνία ανάμεσα στην ΔΟΕ και το Λος Αντζελες είναι δεδομένο ότι το Παρίσι θα αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Αυτή είναι η τρίτη φορά που θα διοργανώσει η γαλλική πρωτεύουσα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το 1924 και το 1900.

Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ   Nionios

Ελβετός Τουρίστας Σκοτώθηκε από Προπέλα Σκάφους στην Κέρκυρα

asthenoforo-4


Tραγικό θάνατο βρήκε ένας 35χρονος Ελβετός, που μαζί με τη σύζυγό του είχε νοικιάσει μηχανοκίνητο σκάφος, στην περιοχή Έρμονες της Κέρκυρας.
Κατά τη διάρκεια του πλου του σκάφους, έπεσε στη θάλασσα από αδιευκρίνιστη αιτία, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει θανάσιμα η προπέλα της μηχανής.
Η σύζυγος του 35χρονου κάλεσε άμεσα σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσε άλλο σκάφος. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του. Για το συμβάν διενεργεί προανάκριση το κεντρικό λιμεναρχείο Κέρκυρας.

Φώτο   Ρεπορτάζ     Ρεπόρτερ   Sakis 

«Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» σε Διασκευή-Σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας


Οι μαγικές σβούρες παρουσιάζουν την ΤΡΙΤΗ 01 Αυγούστου 2017, στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, στις 9:00 μμ, την παράσταση για παιδιά: «Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» του Λιούις Κάρολ σε διασκευή-σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη.
Στον ρόλο της Αλίκης πρωταγωνιστεί η αγαπημένη των παιδιών (γνωστή από τις συμμετοχές της στις τηλεοπτικές σειρές «50-50» και «Το Σόι σου») Σοφία Πανάγου!
alikh
Γενική είσοδος: 10 ευρώ, άνεργοι με επίδειξη κάρτας, 6 ευρώ. Προπώληση: 8 ευρώ. Σημείο προπώλησης: ΚΙΟΣΚΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr
Διάρκεια: 80΄ χωρίς διάλειμμα. Πληροφορίες στο τηλ. 6948 744 988 & 210 9853609
Οι μαγικές σβούρες φέρνουν κοντά στα παιδιά την πιο διάσημη και γοητευτική ηρωίδα όλου του κόσμου !!! Ο αγαπημένος σκηνοθέτης των παιδιών, Δημήτρης Αδάμης, διασκευάζει τα βιβλία του Λιούις Κάρολ και τα μεταφέρει στην πιο μαγική παράσταση που έχει δημιουργήσει ως τώρα για τα παιδιά.
Χαρακτηρίστηκε ως «Η παιδική παράσταση της χρονιάς». Είναι μια χώρα μαγική όπου όλα ανατρέπονται. Είναι ο ιδανικός κόσμος που ονειρεύονται τα παιδιά.
Είναι η Αλίκη, που ακολουθώντας τον Κούνελο στην Κουνελότρυπα και περνώντας μέσα από τον καθρέφτη θα ζήσει την πιο σαγηνευτική περιπέτεια που γράφτηκε ποτέ για τα παιδιά και μάγεψε κάθε μεγάλο. Θα στηθεί ένας τρελός χορός, ένα τρελό τσάι-πάρτυ φαντασίας όπου ξετυλίγουν τις φιγούρες τους ο Άσπρος Κούνελος με τη Γάτα Τσεσάιρ, ο Καπελάς με την Κάμπια, η Κόκκινη Βασίλισσα σε ένα ξέφρενο Κροκέ, οι αστείοι Τουιντλιντάμ και Τουιντλντί, ο Χάμπτι Ντάμπτι που δίνει καινούριο δικό του νόημα στις λέξεις, τα Τραπουλόχαρτα-Κηπουροί και τα Πιόνια του Σκακιού καθώς και όλα τα μαγικά πλάσματα της φαντασίας του Λιούις Κάρολ.
Είναι μια παράσταση που δεν πατάει στη σκηνή αλλά πετάει πάνω από τον χώρο της λογικής, ο νόμος της βαρύτητας δεν ισχύει, οι κανόνες του θεάτρου φτιάχνονται από την αρχή. Με απίστευτο χιούμορ και αυθόρμητη φαντασία οι ηθοποιοί ακολουθούν τα βήματα της Αλίκης στο πέρασμα από την παιδικότητα στον κόσμο της ενηλικίωσης.
Με αληθινή αυθεντική αφέλεια στην παράσταση ζώα και αντικείμενα μιλούν, όλα μικραίνουν και μεγαλώνουν.
Η παράσταση θα περιμένει μικρούς και μεγάλους, να μαγέψει, να συγκινήσει και να χαρίσει μοναδικές στιγμές τρυφερής παιδικής αθωότητας. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μελωδίες και παραδοσιακά τραγούδια από την Αγγλία, τη Σκωτία μέχρι και την Ιρλανδία καθώς και τον μέγα μουσικό πλούτο των Κελτών.
Συντελεστές:
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά: μαγικές σβούρες
Κοστούμια: Βέρα Αναστασάκου
Kίνηση: Αντιγόνη Γύρα
Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος Κωνσταντινίδης
Διδασκαλία τραγουδιών: Παναγιώτης Ζαβίτσας
Μάσκες – Κατασκευές: Ιφιγένεια Κωφού
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Παππάς
Παραγωγή: μαγικές σβούρες

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Αγοράς , Αλέξης Βιδαλάκης, Δημήτρης Καπετανάκος, Σοφία Πανάγου, Δανάη Σδούγκου, Μαριλίζα Χρονέα, Γιάννης Φιλίππου


Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Ο Τραμπ "Ξήλωσε" τον Σκαραμούτσι 10 Μέρες Αφού τον Προσέλαβε!

Ο Τραμπ `ξήλωσε` τον Σκαραμούτσι 10 μέρες αφού τον προσέλαβε!

Ο Άντονι Σκαραμούτσι θα αποχωρήσει από το πόστο του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου για να επιτρέψει στον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Τζον Κέλι, να συγκροτήσει την δική του ομάδα, ανέφερε η ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Μόλις δέκα μέρες μετά τον διορισμό του, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να απομακρύνει τον Σκαραμούτσι, ανέφερε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times.
«Ο Άντονι Σκαραμούτσι θα αποχωρήσει από την θέση του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου», ανέφερε η ανακοίνωση.
«Ο κος Σκαραμούτσι ένιωσε ότι θα ήταν καλύτερο να δώσει την δυνατότητα στον προσωπάρχη Τζον Κέλι να ξεκινήσει από μηδενική βάση και να συγκροτήσει την δική του ομάδα», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνθηκε ότι τα σχόλια του Άντονι Σκαραμούτσι σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό "New Yorker" ήταν ανάρμοστα.
«Ο πρόεδρος σίγουρα ένιωσε ότι τα σχόλια του Άντονι ήταν ακατάλληλα για ένα άτομο σε αυτή την θέση και δεν ήθελε να επιβαρύνει τον στρατηγό Κέλι», δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου η Σάντερς, αναφερόμενη στον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι.
Ο Σκαραμούτσι είχε εξαπολύσει -στην συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό- σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Ράινς Πρίμπους, αλλά και του υπεύθυνου στρατηγικής του προέδρου Τραμπ, Στιβ Μπάνον, χρησιμοποιώντας χυδαία φρασεολογία.


Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ   Επιστήμονας

«Έφυγε» η Γαλλίδα Hθοποιός Ζαν Μορό

jeanne-moreau-2


Πέθανε στο διαμέρισμά της στο Παρίσι σε ηλικία 89 ετών η Γαλλίδα ηθοποιός, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος Ζαν Μορό.
Ξεκίνησε την καριέρα της το 1947 στο θέατρο, ωστόσο έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία «Jules et Jim» του Φρανσουά Τριφό. Συνεργάστηκε σε αρκετές ταινίες με τον Όρσον Γουέλς, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» το 1991.
Συνεργάστηκε, επίσης, με μεγάλους σκηνοθέτες όπως οι Πίτερ Μπρουκ, Κλοντ Ρεζί, Αντουάν Βιτέζ και Κλάους Μίκαελ Γκρίμπερ και με επίσης μεγάλους ηθοποιούς όπως οι Ζαν Γκαμπέν, Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Πίτερ Ο” Τουλ, Μισέλ Πικολί, Μαξ Φον Σίντοβ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζεράρ Ντεπαρντιέ κ.ά.
Σκηνοθέτησε δύο ταινίες («Φως», 1976 και «L’adolescente», 1979) ενώ ασχολήθηκε και με το τραγούδι. Στη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε πολλά βραβεία όπως αυτό της Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών το 1960, το οποίο μοιράστηκε με την Μελίνα Μερκούρη.
Διετέλεσε πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών δύο φορές, το 1975 και το 1995, και πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Βερολίνου το 1983.
Στο θέατρο ερμήνευσε Σαίξπηρ, Μολιέρο, Μαριβό, Ζορζ Φεντό, Ιβάν Τουργκένιεφ, Αντρέ Ζιντ, Ζαν Κοκτό, Τζορτζ Μπέρναρ Σο, Τένεσι Γουίλιαμς, Πέτερ Χάντκε, Χάινερ Μίλερ.

Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος   Κούρτης

Ο Ερειπωμένος Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στην Επισκοπή Καλάμου Λευκάδας

agios konstantinos kalamos 7
agios konstantinos kalamos 4

Φωτογραφίες της Joanna Barka στο fb με την επισήμανση:
agios konstantinos kalamos 3
agios konstantinos kalamos 5
«Ο Άγιος Κωνσταντίνος Επισκοπής ή πιο σωστά τα ερείπιά του…».


agios konstantinos kalamos 2


agios konstantinos kalamos 6
agios konstantinos kalamos
 
Για τον Κάλαμο διαβάζουμε στο lefkadaslowguide (τουριστικός οδηγός της Λευκάδας):
«Ο Κάλαμος έχει έκταση 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ιδιαίτερη μορφολογία, καθώς συνδυάζει το πράσινο με τους ορεινούς όγκους. Είναι γεμάτος από κάθε είδους φυτά: κουμαριές, δάφνες, ελιές, πρίνους και θαλασσινά (ή βασιλικά) πεύκα που φυτρώνουν ανάμεσα στα βράχια και φθάνουν μέχρι τη θάλασσα. Έχει λιγότερους από 600 μόνιμους κατοίκους. Στο νησάκι υπάρχουν τέσσερις οικισμοί, ο Κάλαμος, η Επισκοπή, το Κάστρο και το Κεφάλι και η ψηλότερη κορυφή του είναι το Βουνί (750 μέτρα). Ο ομώνυμος και πολύ όμορφος οικισμός είναι λιμάνι όπου αράζουν όλων των ειδών τα σκάφη και έχει χτιστεί αμφιθεατρικά στο Βουνί. Τα πέτρινα σπίτια του με τα κεραμίδια ακουμπάνε σχεδόν το ένα στο άλλο αφήνοντας ανάμεσά τους χώρο για ωραία πέτρινα καλντερίμια. Ο δρόμος που ξεκινάει από τον Κάλαμο και ανηφορίζει περνώντας μέσα από θαυμάσιο πευκοδάσος οδηγεί στην Επισκοπή, τον δεύτερο μικρό οικισμό του νησιού όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στο 1960. Έχει λίγα σπίτια που κατοικούνται το καλοκαίρι και μικρό λιμάνι για βάρκες και καΐκια. Από εδώ ο Μύτικας στην Αιτωλοακαρνανία απέχει μόλις δέκα λεπτά με βάρκα.
Στη διαδρομή Καλάμου – Επισκοπής, που ενδείκνυται και για πεζοπορία, μπορείτε να κάνετε μια στάση στη μικρή παραλία του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου υπάρχει και το εκκλησάκι του Αγίου Δονάτου (ένας άγιος που λατρεύεται μόνο στο Ιόνιο). Κοντά στην Επισκοπή βρίσκεται ο οικισμός του Κάστρου με το καστρομονάστηρό του, που πιθανολογείται ότι ανήκει στη Βυζαντινή Εποχή, χτισμένο μέσα στο πράσινο.
Στο νησάκι αξίζει να δείτε επίσης το Χάλασμα, ένα κοίλωμα βράχων στα νότια όπου είχε καταφύγει το υποβρύχιο «Παπανικολής» στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη νησίδα Φερμέκουλα στα νοτιοδυτικά, την οποία επισκέπτονται οι φώκιες Monachus monachus, την παλιά εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και το ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στον φάρο. Οι παραλίες του Καλάμου, οι οποίες έχουν πρόσβαση κυρίως από τη θάλασσα, είναι η Μυρτιά, το Ασπρογιάλι, η Αγριαπιδιά, οι Πεύκοι, το Κεφάλι με τον παλιό οικισμό του, ο Κέδρος, το Αλεξάκη, οι Κήποι και ο Τράχηλος. Κάνοντας τον γύρο του νησιού, μην παραλείψετε να εξερευνήσετε τα γραφικά σπήλαια.»

Φώτο  Επιμέλεια - Ρεπορτάζ     Διονύσιος  Κούρτης 

Θρήνος στο Χόλιγουντ - Πέθανε ο Σαμ Σέπαρντ

Θρήνος στο Χόλιγουντ - Πέθανε ο Σαμ Σέπαρντ

Ο Αμερικανός ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Σαμ Σέπαρντ, απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του μέσω της εφημερίδας New York Times.

Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Πέμπτη στο σπίτι του στο Κεντάκι, από επιπλοκές από την αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ή ασθένεια του Λου Γκέρινγκ) από την οποία έπασχε.
Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του κινήματος "Οφ Μπρόντγουεϊ", ο Σέπαρντ κατέγραψε τη σκοτεινή όψη της αμερικανικής οικογενειακής ζωής σε έργα όπως το "Θαμμένο Παιδί" –για το οποίο κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ το 1979– και το "Ένα ψέμα του μυαλού".
Θεωρείτο ευρέως ως μια από τις αυθεντικότερες φωνές της γενιάς του και είχε επαινεθεί από τους κριτικούς για τον τρόπο με τον οποίο απεικόνιζε συζύγους, αδελφούς και εραστές και τον εσωτερικό αγώνα τους με θέματα όπως η ταυτότητά, η αποτυχία και η φευγαλέα φύση του αμερικανικού ονείρου.
Είχε προταθεί για το Βραβείο Πούλιτζερ άλλες δύο φορές, ενώ ήταν υποψήφιος και για το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, για την ερμηνεία του στην ταινία "Οι κατάλληλοι άνθρωποι". Είχε κερδίσει επίσης επτά θεατρικά βραβεία Όμπι ενώ το σενάριό του για την ταινία "Παρίσι, Τέξας", κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1984.

Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ   Επιστήμονας

Η Γυναίκα που Βγάζει τις Πιο Ριψοκίνδυνες selfies [vid]

Η γυναίκα που βγάζει τις πιο ριψοκίνδυνες selfies [vid]

Η Angela Nikolau είναι η γυναίκα με τις πιο ριψοκίνδυνες σέλφις σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν εσείς ανεβαίνετε λίγο έναν βράχο, η 23χρονη κάνει πολλά παραπάνω...

Θα κάνατε τα πάντα για να βγάλετε την πιο εντυπωσιακή selfie; Η Angela Nikolau κάνει πραγματικά τα πάντα. Ανεβαίνει ουρανοξύστες σε ολόν τον κόσμο και με μία κάμερα και ένα selfie stick αποτυπώνει τη στιγμή με την πιο όμορφη θέα και την πιο επικίνδυνη, συνάμα.
Η 23χρονη γυρνάει χώρες και βρίσκει τα πιο ψηλά κτίριά τους. Μαζί με τον φωτογράφο και σύντροφό της, Ivan Kuznetsov σκαρφαλώνουν σε γερανούς, ουρανοξύστες και αποτόμες σκαλωσιές για να βγάλουν την τέλεια φωτογραφία. Ο λόγος που το κάνουν εκτός από την εντυπωσιακή φωτογραφία που θα χαρίσουν στους followers τους είναι η ανδρελανίνη που τους προσφέρει μια τέτοια εμπειρία που θέτει σε κίνδυνο μέχρι και την ίδια τους τη ζωή.
"Μου αρέσει πολύ, όχι τόσο το να περπατάω στην άκρη ενός σίδερου, αλλά όλη η διαδικασία και η αίσθηση ότι κάνω κάτι παράνομο. Όταν όμως βλέπω κάποιον δίπλα μου να κάνει επικίνδυνα πράγματα, φοβάμαι πολύ και προσπαθώ να τους αποτρέψω από το να με βγάλουν μια τέλεια φωτογραφία. Ωστόσο, όταν κάνω εγώ τέτοια πράγματα, έχω πολύ αυτοπεποίθηση και ξέρω ότι έχω καλή φυσική κατάσταση και μπορώ", δηλώνει η ίδια που συνεχίζει και ρισκάρει την ίδια της τη ζωή χωρίς να λαμβάνει κάποιο μέτρο προστασίας στο επικίνδυνο... χόμπι της.
Δείτε το βίντεο:

Φώτο  Ρεπορτάζ     Ρεπόρτερ   Nionios

Οι Νέοι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της ΛευκάδαςΜαρούσης Παναγιώτης – 2ο  Δημοτικό σχολείο Λευκάδας
Κακλαμάνης Θωμάς – Δημοτικό σχολείο Σφακιωτών
Παπαδόπουλος Ανδρέας – 4ο Δημοτικό σχολείο Λευκάδας
Kώτσης Νικόλαος – 1ο Δημοτικό σχολείο Λευκάδας
Δελλαπόρτας Σταύρος – 3ο Δημοτικό σχολείο Λευκάδας
Φλώρου Κατερίνα – Δημοτικό σχολείο Νυδρίου
Κεφαλά Δήμητρα – Δημοτικό σχολείο Λυγιάς
Γαζής Πάνος – Δημοτικό σχολείο Βασιλικής

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

«Ήταν Καλά τα Λεφτά που Πήραμε από το Survivor»

Survivor
"Είναι γνωστό ότι οι επώνυμοι πληρωνόμασταν με την εβδομάδα και..."
AdTech Ad
Ο Γιάννης Σπαλιάρας εξομολογείται στη Ρενέ Σαραντινού και το Λοιπόν για τους δύο λόγους που τον οδήγησαν στο Survivor. Ο ένας ήταν τα χρήματα…
«Δύο πράγματα με έκαναν να θέλω να πάω στο Survivor, το ένα ήταν το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι γνωστό ότι οι επώνυμοι πληρωνόμασταν με την εβδομάδα και ήταν καλά τα λεφτά και το άλλο ήταν ότι 3 μήνες πριν είχα «χάσει» τον πατέρα μου και ήθελα να ξεχαστώ από όλο αυτό γιατί νόμιζα ότι θα μου κάνει καλό να αποκοπώ από όλους και από όλα.
Πηγαίνοντας εκεί στην αρχή δεν με βοήθησε καθόλου, ήμουν ήδη σοκαρισμένος από τον χαμό του πατέρα μου κι έπαθα δεύτερο σοκ με τις συνθήκες, ήταν δύσκολο να τα διαχειριστώ και τα δύο μαζί. Μετά το δεύτερο μήνα ηρέμησα και προσαρμόστηκα».

Γιάννης Σπαλιάρας

Φώτο   Ρεπορτάζ     Ρεπόρτερ   Sakis