Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα


1_εκλογη_προεδρειου_δημοτικου_συμβουλιου


Συνεδριάζει και πάλι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 225/2017 απόφασης Δ.Σ. περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου Λευκάδας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΟΚΑΛ) για το πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρέδρος ΔΕΠΟΚΑΛ.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση & διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών της επιχείρησης «Πέτρος Γαντζίας Α.Ε.» στη θέση «Λιβαδάκι» Τ. Κ. Βλυχού. Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ» που εκπονήθηκε και συντάχθηκε από τον μελετητή κ. Σπυρίδωνα Σούνδια, Δασολόγο, κάτοχο πτυχίου μελετών Α΄ τάξης στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Mάντζιου Κων/νου. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.».  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατ” εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου & Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου