Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2017

δημαρχειο1


Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και ενέκρινε τα εξής:
► Την 2η αναμόρφωση-τροποποίηση του προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017.
► Την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
► Την υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2016.
► Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ «ΑΗΔΟΝΑΚΙ» ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 €.
► Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 584.000,00 €.
► Την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
► Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ».

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου