Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Πεζοδρομείται Καθημερινά Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη 2017 η Οδός Άγγλου Σικελιανού στη Λευκάδα - Το Εύλογο Ερώτημά μας

sikelianou

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει καθημερινά τις ώρες 6.00 μ.μ. έως 05.00 π.μ.
Με απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας κ. Αθανασίου Βρύζα πεζοδρομείται καθημερινά μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη 2017,  από το ύψος της ξύλινης πεζογέφυρας μέχρι το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας,  η οδός Άγγελου Σικελιανού. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας, από την οποία εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης καθώς και οχήματα εφοδιασμένα με άδεια διέλευσης, ισχύει τις ώρες 6.00 μ.μ. έως 05.00 π.μ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λευκάδας επί της οδού Άγγελου Σικελιανού.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη: … […]»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του χώρου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λευκάδας και συγκεκριμένα στην οδό Άγγελου Σικελιανού για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών πολιτών, λόγω φόρτισης της παραλιακής οδού, για αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος κατά τις βραδινές ώρες της θερινής περιόδου.
2. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας κάθε φύσης οχημάτων στην οδό Άγγελου Σικελιανού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λευκάδος (από τη συμβολή της εν λόγω οδού με την Ιωάννου Μελά έως και το τέλος αυτής κοντά στο Πνευματικό Κέντρο) από Μάιο 2017 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και από ώρα 18:00 μ.μ. έως ώρα 05:00 π.μ., κάθε ημέρας.
3. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και ο Δήμος Λευκάδας όπου απευθύνεται η απόφαση να μεριμνήσουν για την έγκαιρη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην αναφερόμενη οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της καθώς και στις λοιπές συνδεόμενες με αυτή οδούς για ενημέρωση των οδηγών για την παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση.
4. Από την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης καθώς και οχήματα εφοδιασμένα με άδεια διέλευσης από τους αρμόδιους φορείς.
5. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή».

ΔΕΣ ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της απόφασης


Η Απαγόρευση της Κυκλοφορίας της Άγγελου Σικελιανού Είναι Απαραίτητη για τους Λόγους που Αναφέρονται στην Ανακοίνωση Αλλά Γιατί Δεν Είναι Απαραίτητη και η Απαγόρευση της Κυκλοφορίας και στην Άλλη Παραλιακή Οδό της Λευκάδας από το Λιμεναρχείο ως την Αστυνομία - Εκεί Δηλαδή Δεν Υπάρχει Επικινδυνότητα.

Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος  Κούρτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου