Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Μάη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

1_εκλογη_προεδρειου_δημοτικου_συμβουλιου


Συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Μάη 2017 και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου. Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση. Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, της ακολουθίας του, της ασφάλειας και των επίτιμων καλεσμένων από 3 έως 5 Ιουνίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Δήμου Λευκάδας, και διάθεση σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπανών φιλοξενίας εκπροσώπων θεσμικών και επιστημονικών φορέων για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο Λευκάδας και διάθεση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανάκληση της αριθμ.149/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου και απαλλαγή ποσού από τροφεία στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2017-2018. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση προαυλίου χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Φρυνίου στη Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» με σκοπό την πραγματοποίηση συναυλίας στις 22/07/2017 της ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ένωσης. Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 11.999,03 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.731,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Δ.Δ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.992,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 17.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου