Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Μάη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

1_εκλογη_προεδρειου_δημοτικου_συμβουλιου


Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Μάη 2017 και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της ΠΙΝ ΙΟΝ 44 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετική η υπ΄αριθ. 96/2017 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου-Κολυβάτων της Τ.Κ. Αλεξάνδρου, για το έτος 2017 (σχετ. η αριθ. 107/2017 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπολογισμού 80.000,00 €. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ», προϋπολογισμού 4.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. και αποζημίωση ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών VICTUS NETWORKS A.E. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 110/2017 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες» κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 101/2017 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Φώτο   Επιμέλεια   Διονύσιος   Κούρτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου