Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Συνεδριάζει την Παρασκευή 7 Απρίλη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

1_εκλογη_προεδρειου_δημοτικου_συμβουλιου


Συνεδριάζει την Παρασκευή 7 Απρίλη 2017 και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ( άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2017. Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή τροφείων και απαλλαγή ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου δεκάμηνης διάρκειας στα δημόσια σχολεία. Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2017. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου Μάντζιου Κωνσταντίνου. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Ευγένιου Παππά ΕΔΕ. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου