Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Συμπληρωματικές Συντάξεις για τους Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα – ΓΣΕΕ και Εργοδότες Ετοιμάζουν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Συμπληρωματικές συντάξεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – ΓΣΕΕ και εργοδότες ετοιμάζουν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

- “Αντίμετρο” στις συνεχόμενες περικοπές συντάξεων ψάχνουν ΓΣΕΕ και εργοδοτικοί φορείς
- Το Εθνικό Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση με οικειοθελή καταβολή χαμηλών εισφορών
- Πέφτει στο τραπέζι το σχέδιο την επόμενη Δευτέρα στη συνάντηση των φορέων


Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος, το σχέδιο σύστασης Εθνικού Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων για την ανανέωση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.
Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες προτείνουν τη σύσταση ενός Εθνικού Ταμείου που θα παρέχει στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα συμπληρωματικές συντάξεις έναντι της οικειοθελούς καταβολής χαμηλών εισφορών, που θα υπολογίζονται επί τους εκάστοτε κατώτατου μισθού.
Το θέμα έχει τεθεί στο τραπέζι μετά την ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση των συνταξιοδοτικών παροχών του κράτους, ενώ η λογική είναι να προσφέρεται μια “ασπίδα” προστασίας του εισοδήματος μετά “έξοδο” από την αγορά εργασίας.
Η επιτροπή
Αν η συμφωνία μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων “κλειδώσει”, η διαδικασία για τη σύσταση του Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης θα ξεκινήσει με την δημιουργία μιας μεικτής επιτροπής, που σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να εξετάσει:
- Το σχετικό πλαίσιο
- Τις μορφές χρηματοδότησης
- Φορολογικά ή άλλα κίνητρα
Ισχυρό συμπληρωματικό σύστημα
Το Ταμείο αυτό, αν και εφόσον δημιουργηθεί και ακόμα και αν η βάση λειτουργίας του είναι εθελοντική, εκτιμάται πως θα αποτελέσει τον βασικό “κορμό” για την προσχώρηση σε αυτό ακόμα και κλαδικών οργανώσεων, αναπτύσσοντας έτσι ένα ισχυρό συμπληρωματικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης, δίπλα στην κοινωνική ασφάλιση.
Με βάση τη διεθνή εμπειρία, τα επαγγελματικά ταμεία, φαίνεται ότι διασφαλίζουν περισσότερο το τελικό ύψος του εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση απ’ ό,τι τα αμιγώς διανεμητικά συστήματα που βρίσκονται σε κρίση λόγω του δημογραφικού, της κακής διαχείρισης (από το κράτος) των αποθεματικών, των ελλειμμάτων κ.ά.
Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ασφάλιση, η επαγγελματική δεν έχει σκοπό το κέρδος, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, το ασφάλιστρο δεν εξατομικεύεται, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται προαιρετικά και υπάρχει συνεχής έλεγχος και εποπτεία.
Τι ισχύει για τα επαγγελματικά ταμεία
Η κρίση εμπιστοσύνης στην κύρια και στην επικουρική κοινωνική ασφάλιση, μετά τις μεγάλες περικοπές και τις ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, συνέβαλε στη δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε αρκετούς κλάδους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδρυση ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να γίνεται προαιρετικά ανά επιχείρηση, ανά κλάδο ή κλάδους εργαζομένων με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και με συμφωνία μεταξύ τους.
Από τις διατάξεις του νόμου, μάλιστα, προκύπτει με σαφήνεια η πρόθεση του νομοθέτη να χορηγήσει τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, είτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία είτε ανεξάρτητη είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι αγρότες.
Βασική προϋπόθεση για την ίδρυση ΤΕΑ είναι ο αριθμός των ασφαλιζόμενων ανά επαγγελματικό κλάδο ή επιχείρηση να υπερβαίνει τους 100.
- Η νομική τους μορφή είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
- Το καταστατικό τους δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από εγκριτική απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
- Χρηματοδοτούνται από τους εργαζομένους ή και τους εργοδότες.
- Τα αποθεματικά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του ταμείου.
- Υπόκεινται στην εποπτεία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς τη νομιμότητα ,φερεγγυότητα και την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Επιπλέον έχουν τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την οικονομική λειτουργία και τη βιωσιμότητα σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων
Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας λειτουργούν ήδη «Ταμεία Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης» (υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομολόγων, Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ, Γεωτεχνικών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, εταιρειών κ.ά.) αλλά και «Υποχρεωτικής Ασφάλισης» (Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Φαρμακευτικών Εργασιών, Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).
Η εμπειρία στην Ευρώπη
Πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης έχει «κάλυψη» από επαγγελματικά ταμεία, ενώ σε όλες τις χώρες το κράτος ασκεί εποπτεία χωρίς να εμπλέκεται στη διοίκηση ή να διαχειρίζεται τις εισφορές. Σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο την εποπτεία έχουν τα υπουργεία Οικονομικών, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στη Φινλανδία τον έλεγχο ασκεί ειδική ανεξάρτητη αρχή, στη Γαλλία λειτουργεί ειδικό σώμα εποπτείας, στην Ολλανδία την εποπτεία έχει το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.'
ΠΗΓΗ: imerisia.gr

Φώτο   Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ   Επιστήμονας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου