Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Έντονη Διαμαρτυρία του Συλλόγου Καθηγητών Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότησης»
Σχετικό: Το υπ’αρ. 290/23-1-2017 έγγραφο του κου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με θέμα «Πρόταση αναμοριοδότησης δυσμενών συνθηκών όλων των σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων»
Ύστερα από το παραπάνω σχετικό, ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου & Γενικών Λυκειακών Τάξεων Μεγανησίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνα διαπίστωσε ότι, αν η συγκεκριμένη πρόταση δεν υποκρύπτει κάποιο συμφέρον, τότε είναι προφανές ότι κινείται στην σφαίρα του παραλόγου.
Και αυτό διότι:

Το νομοθετικό πλαίσιο, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί για την κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότησης, προκειμένου να περιγράψει τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, θέτει τα παρακάτω κριτήρια, αφήνοντας προφανώς το περιθώριο εξειδίκευσης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου, και συγκεκριμένα:
(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
(iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο.

Η απόσταση του σχολείου από την πρωτεύουσα του Νομού, προφανώς και είναι ένα κριτήριο, όχι όμως και το σημαντικότερο. Και πάντως σε καμία περίπτωση δεν εξισώνεται ή υπερισχύει, του κριτηρίου της νησιωτικότητας, όπως επιχειρεί με την πρόταση του ο κος Περιφερειακός Διευθυντής.
Η παραπάνω πρόταση, χωρίς κάποια επιχειρηματολογία, αναγορεύει την χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού ως καθοριστικό κριτήριο με βαθμό βαρύτητας 66,5%, υποβαθμίζοντας όλα τα άλλα. Σα να μην έφτανε αυτό στον διαχωρισμό σε χερσαίες και από θαλάσσης αποστάσεις πριμοδοτείται περισσότερο η χερσαία. Τα παραπάνω οδηγούν στην παρερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, υποβαθμίζουν και απαξιώνουν την νησιωτικότητα, που είναι έτσι ή αλλιώς συνταγματικά κατοχυρωμένη σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, και οδηγεί στο παράλογο αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μοριοδότησης ενός σχολείου που απέχει 31 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας, από ένα σχολείο στο Μεγανήσι ή και τον Κάλαμο.
Είναι προφανείς και γνωστές οι δυσκολίες παροδικής διαμονής, σε ένα μικρό νησί με πληθυσμό 900 περίπου κατοίκων. Είναι δύσκολη ακόμη και η εξεύρεση κατοικίας, αφού οι υποδομές του απευθύνονται κυρίως στη θερινή και τουριστική περίοδο. Για τον εκπαιδευτικό που διαμένει στο νησί είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να παρακολουθήσει το οποιοδήποτε επιμορφωτικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χωρίς ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Αλλά και η καθημερινή μετακίνηση, για κάποιον που έχει επιλέξει να πηγαινοέρχεται, εναλλάσσοντας τουλάχιστον τρία συγκοινωνιακά μέσα για να φτάσει στο σχολείο του, είναι μια καθημερινή περιπέτεια.
Πολλοί συνάδελφοι, στο παρελθόν αλλά και τώρα, επέλεξαν τις δύσκολες συνθήκες των σχολείων του Μεγανησίου, ώστε, με την αυξημένη μοριοδότηση που τους παρείχε, να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στις μεταθέσεις ή τοποθετήσεις τους, που είχαν κυρίως να κάνουν με θέματα οικογενειακά και οικονομικά. Η πρόταση του κου Περιφερειακού Διευθυντή είναι άδικη και αδικαιολόγητη και στρέφεται ευθέως ενάντια στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αφού η άδικη μοριοδότηση θα επηρεάσει άμεσα και τη στελέχωσή τους από εκπαιδευτικούς, εφ’ όσον θα θίγονται προσωπικά, οικονομικά και οικογενειακά τους θέματα.
Επισημαίνουμε ότι:
1ο. Είναι ανάγκη να υπάρξει ενιαίο σύστημα μοριοδότησης για όλη την Ελλάδα, που θα προστατεύει τη νησιωτικότητα.
2ο. Υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης της αυτοδιοίκησης και των κοινωνιών των μικρών νησιών, αφού η μοριοδότηση των σχολείων των μικρών νησιών, έχει να κάνει με την στελέχωση και την ομαλή λειτουργία τους.

Καλούμε ιδιαίτερα τις κοινωνίες των μικρών νησιών και την αυτοδιοίκηση να μας συμπαρασταθούν, παίρνοντας τις ανάλογες πρωτοβουλίες.
Τέλος, καλούμε το ΠΥΣΔΕ και την ΕΛΜΕ Λευκάδας να απορρίψουν στο σύνολό της την πρόταση της Περιφέρειας και να συνταχθούν με τον προβληματισμό μας.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Γυμνασίου & Γενικών Λυκειακών Τάξεων Μεγανησίου
——————————————————————————————-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόταση αναμοριοδότησης δυσμενών συνθηκών όλων των σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων»
Με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία κατάταξης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας σε κατηγορίες μετάθεσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.10/1814/209457/ΓΔ4/7-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, και προκειμένου να διευκολύνουμε την ενιαία και κοινή αντιμετώπιση του θέματος, σας καταθέτουμε πρόταση που αφορά στον καθορισμό της αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων σε πρώτη φάση. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η μοριοδότηση εκάστου σχολείου μπορεί να γίνει μέσω ενός απλού ηλεκτρονικού προγράμματος Excel.
Στη συνέχεια, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μπορούν να εξετάσουν και να αποτυπώσουν, τις όποιες διαφοροποιήσεις, λόγω ιδιαιτερότητας (ορισμένων σχολικών μονάδων), κριθεί απαραίτητο να γίνουν. Εξυπακούεται πως η πρότασή μας δεν είναι δεσμευτική, αποτελεί εργαλείο αντικειμενικής κατάταξης.

Πρόταση
Τα κριτήρια για τον καθορισμό των μορίων δυσμενών συνθηκών είναι τα εξής:
1. Χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα του Νομού. Συντελεστής βαρύτητας: 66,5%.
2. Ανάγλυφο οικισμού – νησιωτικότητα. Συντελεστής βαρύτητας: 16,5%.
3. Βατότητα οδικού δικτύου. Συντελεστής βαρύτητας: 8,5%.
4. Οργανικότητα σχολείου. Συντελεστής βαρύτητας: 8,5%.

1.    Χιλιομετρική απόσταση 66,5%
Χιλιομετρική απόστασηΜόριαΝαυτικά μίλιαΜόρια
Πρωτεύουσα11-41
2-11 χλμ25-82
11-30 χλμ49-123
> 31 χλμ813-164


17-205


21-246


25-287


> 288
2.    Ανάγλύφο οικισμού (16,5%)
Πεδινό0
Ορεινό1
Νησί εκτός έδρας νομού2
3.    Βατότητα οδικού δικτύου (8,5%)
Βατός0
Δύσβατος1
4.    Λειτουργικότητα σχολείου 8,5%
Πολυθέσιο0
Ολιγοθέσιο (3/τ)1
Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, η πρόταση έχει διαμορφωθεί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το σύνολο της επικράτειας σε όλους τους τύπους των σχολείων και των δύο βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας). Έχει υιοθετηθεί κοινή για τις δύο βαθμίδες δωδεκάβαθμη κλίμακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν διαφορετική μοριοδότηση σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στον ίδιο οικισμό και πολλές φορές μοιράζονται τον ίδιο αύλειο χώρο.
Η κοινή μοριοδότηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκαθιστά δικαιοσύνη και είναι απολύτως αναγκαία λόγω της κινητικότητας εκπαιδευτικών μεταξύ των δύο βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Φώτο   Επιμέλεια   Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου