Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Εγκρίθηκαν Δυο Νέες Χρηματοδοτήσεις για τα Λιμάνια Νυδριού και της Πόλης της Λευκάδας

2

Αφορούν στην ασφαλτόστρωση του λιμανιού στο Νυδρί και στην αποκατάσταση του πεζοδρομίου δίπλα από τον Πόντε στην πόλη της Λευκάδας
Χρηματοδοτήθηκαν από το υπουργείο Ναυτιλίας δύο ακόμη νέα έργα για τα λιμάνια του Νυδριού και της πόλης της Λευκάδας. Το πρώτο, προϋπολογισμού 97 χιλ. ευρώ, αφορά στην ασφαλτόστρωση στο Λιμάνι του Νυδριού και το δεύτερο, προϋπολογισμού 100 χιλ. ευρώ, αφορά στην αποκατάσταση του πεζοδρομίου δίπλα από τον Πόντε. (Δες εδώ).
Έτσι ικανοποιήθηκαν τελικά και τα τέσσερα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για χρηματοδότηση, αφού όπως υπενθυμίζεται είχαν εγκριθεί πρόσφατα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) επενδύσεις συνολικού ύψους 200.000 ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση των pillars ρεύματος και νερού  -που θα λειτουργούν με ηλεκτρονική κάρτα και όχι με κέρματα όπως γινόταν μέχρι τώρα-  στο Λιμάνι του Νυδριού και ενός μεγάλου μέρους των Λιμανιών της πόλης της Λευκάδας.

Η ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας έχει ως εξής:
«Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δύο νέα έργα που αφορούν στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου (ΑΔΑ: 7ΤΒΝ4653ΠΩ-72Ψ/27-12-2016)
1. Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 96.800,00 € (κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) που αφορά σε αποκατάσταση του κρηπιδώματος στο μέτωπο του λιμανιού.
2. Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΝΥΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 99.900,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900068) που αφορά σε παρεμβάσεις (ασφαλτόστρωση κ.λ.π) στο τμήμα του λιμανιού έμπροσθεν των F/B.)
Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγους μήνες είχαν χρηματοδοτηθεί δύο άλλα έργα και συγκεκριμένα τα:
1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 100.000,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) και
2. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 97.000,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900009).
Τα έργα αφορούν στην εγκατάσταση στα λιμάνια σύγχρονων μηχανημάτων (Pilars) με ηλεκτρονική κάρτα για παροχή ρεύματος και νερού.
Ύστερα από τα παραπάνω η συνολική χρηματοδότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το 2016 ανήλθε στο ποσό των 393.700,00 €
Η προσπάθεια για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών μας συνεχίζεται.
Λευκάδα 30/12/2016
Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»

Φώτο  Ρεπορτάζ    Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου