Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ποιοι Γλιτώνουν από το Χαράτσι του ΤΑΠ

Ποιοι γλιτώνουν από το χαράτσι του ΤΑΠ
 
Γλιτώνουν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν δεν χρησιμοποιούνται για επτά χρόνια μετά την έκδοση της άδειας, όσοι έχουν ακίνητα που έχουν κριθεί διατηρητέα, οι κτηνοτρόφοι και φυσικά το Δημόσιο.
Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση της καταβολής του ΤΑΠ, που εισπράττουν οι Δήμοι, παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση.
Αναλυτικά σύμφωνα με την υπουργική απάντηση από την υποχρέωση πληρωμής του ΤΑΠ εξαιρούνται:
1) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.
2) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών
3) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί:
- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
4) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων».

5) Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
6) Οι ναοί και οι Ιερές Μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιον Όρος, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
7) Τα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
8) Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
9) Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
10) Τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.
11) Τα ξένα κράτη, όταν τα ακίνητα χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.»
Τον ΤΑΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου ή ο επικαρπωτής ή ο νομέας σε περίπτωση επικαρπίας και νομής.

Πάντως, ΤΑΠ επιβάλλεται γενικώς:
1) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών που υπάρχουν πριν από το 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
2) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών πριν από το 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων».


Φώτο   Ρεπορτάζ      Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου