Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Ανανεώθηκαν Μέχρι Τέλος του 2017 οι Συμβάσεις των Εργαζομένων στο «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» στη Λευκάδα

11

Μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2017 ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ», σύμφωνα με τη παρακάτω σχετική ενημέρωση από την Κοινωφελή ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας με την αριθ. 34/2016 Απόφασή του ανανέωσε τις συμβάσεις των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» μέχρι 31.12.2017, σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Νόμου 4430/2016.
Σημειώνεται ότι για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 έχουν ήδη εξασφαλισθεί και μεταφερθεί πόροι, συνολικού ύψους 60.000.000 ευρώ από το ΑΚΑΓΕ, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων και το Υπουργείο Εσωτερικών-Διοικ/κής Ανασυγκρότησης. Για τη διαχείριση των πόρων και την υλοποίηση του Προγράμματος θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».

Φώτο  Ρεπορτάζ     Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου