Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

“Φακελώνονται” 'Οσοι Χρωστούν Πάνω από 1.000.000 Ευρώ στις Τράπεζες

“Φακελώνονται” όσοι χρωστούν πάνω από 1.000.000 ευρώ στις τράπεζες

Ρόλο “Μεγάλου Αδελφού" για όλους τους μεγαλοοφειλέτες στην Ελλάδα αναλαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με πράξη της καλεί όλες τις τράπεζες και πιο συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα υποκαταστήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς επίσης και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων να τις στέλνουν τα στοιχεία όλων όσων έχουν οφειλές μεγαλύτερες από 1.000.000 ευρώ.
Μάλιστα δεν αφήνει κανένα περιθώριο να μην σταλούν τα στοιχεία που ζητά, γιατί όπως επισημαίνεται στην απόφαση όλα τα πιστωτικά ιδρύματα “υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία μεγάλων οφειλετών”.
Ο λόγος που επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος είναι στατιστικός, αλλά τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι αυτό γίνεται με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της εξυγίανσης των δανειακών χαρτοφυλακίων και ενδεχομένως την άσκηση πίεσης προς την κατεύθυνση της ρύθμισης οφειλών, όπου είναι εφικτό, της καταγγελίας δανειακών συμβάσεων και της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που χαρακτηρίζονται στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Φώτο   Ρεπορτάζ   Διονύσιος   Κούρτης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου