Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Πασχαλινές Eυχές από τη Νέα Χωρωδία της Λευκάδας
 Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος  Κούρτης

Πως η Οικονομική Κρίση Έχει Αλλάξει τις Προτιμήσεις των Ελλήνων Φοιτητών


Σύμφωνα με τον αντίστοχιο πίνακα, οι Έλληνες φοιτητές συνεχίζουν να προτιμούν σταθερά τα ιατρικα επαγγέλματα (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική). Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες φοιτητών που επιλέγουν να σπουδάσουν τα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία:
1. Όσοι αποτύγχανουν οριακά να εισαχθούν στα ελληνικά πανεπιστήμια, και
2. εκείνοι που βλέπουν τις σπουδές τους ως μέσον σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού οι γονείς τους τυγχάνουν είτε ιατροί, είτε οδοντίατροι ή φαρμακοποιοί. Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέγουν χώρες με χαμηλά δίδακτρα, όπως τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, των οποίων τα αγγλόφωνα τμήματα κοστίζουν λιγότερο από οποιαδήποτε χώρα εντός Ε.Ε.


Έκπληξη, πάντως, προκαλεί η μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται στα παραϊατρικά επαγγέλματα, με κυριότερα αυτά της Κτηνιατρικής (μεγάλη ζήτηση για τα αγγλόφωνα τμήματα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία), της Φυσικοθεραπείας (υψηλή ζήτηση για το  αγγλόφωνο στην Ουγγαρία και το Ελληνόφωνο στην Κύπρο), της Λογοθεραπείας (υψηλή ζήτηση για το ελληνόφωνο στην Κύπρο) και της Εργοθεραπείας (υψηλή ζήτηση για το βουλγαρόφωνο τμήμα στη Βουλγαρία). Φαίνεται ότι ο κόσμος στρέφεται στα παραϊατρικά επαγγέλματα αφού οι αντίστοιχες ελληνικές σχολές δέχονται κάθε χρόνο έναν πολύ μικρό αριθμό φοιτητών, ενώ παράλληλα η ζήτηση στην αγορά παραμένει υψηλή λόγω του μικρού αριθμού επαγγελματιών που έχουν άδεια ασκήσεως στις προαναφερθείσες ειδικότητες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο τα ελληνικά Κολλέγια αρχίζουν να δημιουργούν προγράμματα για τις παραϊατρικές ειδικότητες, οι απόφοιτοί τους λόγω σχετικού νόμου δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εκτός και αν εγγραφούν στον αντίστοιχο κρατικό φορέα της αλλοδαπής που βρίσκονται τα franchisor πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται τα Κολλέγια και στη συνέχεια μεταφέρουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους στον ελληνικό κρατικό φορέα. Πρόκειται για μία επίπονη διαδικασία για τους απόφοιτους των Κολλεγίων, αφού οι αλλοδαποί κρατικοί φορείς απαιτούν τουλάχιστον 4-6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα ώστε να δώσουν “full membership” σε κάποιον απόφοιτο. Γι’ αυτό τον λόγο, οι υποψήφιοι των παραϊατρικών επαγγελμάτων στρέφονται σε οικονομικά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία παρέχουν πτυχία που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, έτσι ώστε να καταφέρουν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


Οι Πολυτεχνικές σπουδές έρχονται στη δεύτερη θέση. Στις ειδικότητες του Πολιτικού Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα παρατηρείται μειωμένη ζήτηση, με αντίστοιχη αύξηση στους τομείς που αφορούν στην Πράσινη Ενέργεια (Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας). Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι πτυχιούχοι Μηχανικών Σχολών (Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) προτιμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς που σχετίζονται με την Πράσινη Ενεργεια (Ηλιακή Ενέργεια, Βιοκαύσιμα, Τεχνολογίες Υδρογόνου, Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ηλεκτροκίνηση, Αιολική Ενέργεια) και όχι σε κάποιον εξειδικευμένο τομέα της επιστήμης των βασικών σπουδών τους. Υψηλή προτίμηση για πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμμτα στην Πράσινη Ενέργεια δείχνουν στο Ευρωπαϊκό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία (με δίδακτρα από 0-1.500 Ευρώ/έτος, ανάλογα με τις επιδόσεις του φοιτητή), το οποίο αποτελεί το μοναδικό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο των Βαλκανίων εντός Ε.Ε. που προσφέρει αποκλειστικά σπουδές σε αγγλόφωνα τμήματα.


Οι Παιδαγωγικές σπουδές έρχονται στην τρίτη θέση. Μειωμένο παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τα προπτυχιακά προγράμματα, ενώ παρατηρείται αυξημένη προτίμηση σε δύο κυρίως μεταπτυχιακά προγράμματα:
-To 1ο είναι το Μάστερ στην Ειδική Αγωγή (υψηλή ζήτηση για το αγγλόφωνο τμήμα στη Βουλγαρία και το ελληνόφωνο στην Κύπρο), το οποίο επιλέγεται κυρίως από όσους  επιδιώκουν να διοριστούν ευκολότερα σε Ειδικά Σχολεία, μια και η διαδικασία του διορισμού τους δεν είναι η ίδια με αυτήν που ακολουθούν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί για τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Άλλη κατηγορία ενδιαφερόμενων για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελούν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που στοχεύουν σε διευθυντικἐς θέσεις.
-To 2ο μεταπτυχιακό αφορά στο Μάστερ στην Διοίκηση Εκπαίδευσης (υψηλή ζήτηση για το αγγλόφωνο τμήμα στη Βουλγαρία και το ελληνόφωνο στην Κύπρο). Εδώ, οι ενδιαφερόμενοι είναι κυρίως οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να ακολουθήσουν διευθυντική καριέρα.
Το ενδιαφέρον για τις Νομικές σπουδές παρουσιάζει προοδευτική μείωση. Οι Έλληνες φοιτητές κυρίως προτιμούν τα ελληνόφωνα προγράμματα στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω Πανεπιστήμια προσφέρουν Νομικές σπουδές με κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου, έτσι ώστε η αναγνώριση τους από τον ΔΟΑΤΑΠ να θεωρείται δεδομένη.


Στις θεωρητικές επιστήμες, το ενδιαφέρον σχεδόν μονοπωλείται από την επιστήμη της Ψυχολογίας. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για προπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία είναι η Βουλγαρία (αγγλόφωνο τμήμα) και η Κύπρος (ελληνόφωνο τμήμα).


Στις σπουδές που αφορούν στο πεδίο της Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, παρατηρείται πολύ μικρή ζήτηση. Εξαιρούνται οι σπουδές στο Management, τις οποίες συνηθέστερα αποζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, για δύο λόγους: α) για να έχουν ένα προβάδισμα στις αξιολογήσεις του Δημοσίου και β)  για να ανελιχθούν επαγγελματικά.


Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι φέτος, όπως και την τελευταία τριετία, οι χώρες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας παρουσιάζουν την υψηλότερη ζήτηση εν σχέσει με τις υπόλοιπες χώρες, λόγω χαμηλών διδάκτρων, χαμηλού κόστους διαβίωσης και μικρής απόστασης από την Ελλάδα. Επίσης, υψηλή ζήτηση παρουσιάζουν και οι σχολές της Κύπρου (με δίδακτρα 4.500-6.400 Ευρώ/έτος), κυρίως λόγω της γλώσσας. Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η εποχή μας σηματοδοτεί την  καθίζηση των επιστημών που σχετίζονται με τη διδασκαλία, καθώς δεν σημειώνεται ενδιαφέρον γι’ αυτές από τους φοιτητές πανευρωπαϊκά.


Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος   Κούρτης

Ενημέρωση Προς τους Καταναλωτές Εν Όψει ΕΑορτών του Πάσχα


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση προς τους καταναλωτές εν όψει εορτών του Πάσχα

Η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εν όψει του Πάσχα, ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι κατά τις αγορές τους, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τι αγοράζουν.

Βασική αρχή : Ουδέποτε αγοράζουμε προϊόντα που δεν φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις ελέγχου.
Ειδικότερα :
• Τα αμνοερίφια φέρουν 3 σφραγίδες οι οποίες αφορούν :
• Το σφαγείο (ωοειδής),
• Τη χώρα προέλευσης (ορθογώνιο παραλληλόγραμμο χρώματος μπλε)
• Το είδος του ζώου (αμνός ή ερίφιο).
• Τα αυγά που πωλούνται στο εμπόριο για κατανάλωση είναι πάντα τύπου Α.

Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν σήμανση η οποία αποτελείται από τρία μέρη :
1. Ένας αριθμός ο οποίος χαρακτηρίζει τον τρόπο εκτροφής των ορνίθων,
2. τη χώρα προέλευσης (για την Ελλάδα EL),
3. το κωδικό της εκτροφής.

Σημειώνουμε ότι τα αμνοερίφια που προέρχονται από χώρες πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν σφραγίδα χρώματος καφέ. Η αγορά μη ελεγμένων προϊόντων από μη εγκεκριμένους εμπόρους (πλανόδιους κ.α.) εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος  Κούρτης

Aντώνης Βαρδής: Η Μάχη με τον Θάνατο και το Χειρουργείο στο Κεφάλι

Φωτογραφία για Aντώνης Βαρδής: Η μάχη με τον θάνατο και το χειρουργείο στο κεφάλι

Περίμενα να υποβληθεί σε επέμβαση, να περάσει το χειρουργείο και μετά να γράψω. Γνώριζα όλες τις λεπτομέρειες από την αρχή. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε και οι γιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του ασθενούς. Κι επειδή είναι τόσο λεπτό και προσωπικό θέμα δε θα γράψω πολλά. Η είδηση ότι είναι καλά είναι πιο σημαντική. Και το κάνω…με αυτό τον τρόπο καθώς σέβομαι τον καλλιτέχνη Αντώνη Βαρδή και την προσφορά του στην Ελληνική μουσική παιδεία μας

Δίπλα του, η σύντροφός του, ο γιος του Γιάννης μια φίλη της οικογένειας αρχιτέκτονας και η μητέρας της που τυχαίνει να είναι και γιατρός στην συγκεκριμένη κλινική.

Ο φόβος έγινε χαμόγελο και η αγωνία ελπίδα. Ο Αντώνης Βαρδής τους τελευταίους μήνες έδινε την δική του μάχη για να σταθεί στα πόδια του και παρά την ειδική θεραπεία που ακολούθησε για μήνες το χειρουργείο ήταν μονόδρομος. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, επιστρέφει στην Ελλάδα όπου θα ξεκινήσει μια ειδική σειρά θεραπειών για να εξοντώσει το «κακό» που τον βρήκε. Του ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.


Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος  Κούρτης

Πασχαλινές Ευχές από τον Πήγασσο της ΛευκάδαςΦώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος  Κούρτης

Οι 10 Καλύτερες και οι 10 Χειρότερες Δουλειές


Όπως κάθε χρόνο, η εταιρία ερευνών στην αμερικανική αγορά εργασίας CareerCast κατήρτισε τον κατάλογο με τις 10 καλύτερες και τις 10 χειρότερες θέσεις εργασίας για τις ΗΠΑ
Η εταιρία ερεύνησε 200 αντικείμενα απασχόλησης και τα κατέταξε με βάση μια σειρά κριτήρια, μεταξύ των οποίων έσοδα, προοπτικές, περιβάλλων χώρος, ψυχολογική πίεση και φυσικές απαιτήσεις.

Οι καλύτερες θέσεις εργασίας για το 2013 «θα λέγαμε ότι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Την υψηλή τεχνολογία και τον κλάδο υγείας» όπως σχολίασε ο εκδότης του καταλόγου του CareerCast.com. "Πολλές θέσεις στον κλάδο υγείας –αλλά και ορισμένες εκτός του κλάδου αυτού- σχετίζονται με την γήρανση του πληθυσμού. Σχεδόν όλο το Top10 ευνοείται από την γήρανση της γενιάς των baby boomers."

Οσο για το Bottom 10 με τις χειρότερες θέσεις εργασίας, το βασικό κριτήριο για τον τίτλο της «δυσκολότερης δουλειάς» παραμένει το πόσο επικίνδυνη ή ψυχοφθόρος είναι. Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς επηρεάζει πολύ τις προοπτικές εύρεσης εργασίας. Συγκεκριμένα η μεγάλη επιδείνωση στις θέσεις των επαγγελμάτων του Αεροσυνοδού και του Δημοσιογράφου, αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις μηδαμινές νέες προσλήψεις που γίνονται στους κλάδους εξαιτίας των τάσεων συγκεντρωτισμού επιχειρήσεων.


Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Nionios

«Δε Σκότωσα Εγώ την Αστρολόγο Υπήρχε κι Άλλος στο Αυτοκίνητο»

 
Σε θρίλερ εξελίσσεται το έγκλημα πάθους που έγινε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ασκληπιού στην Κηφισιά, καθώς ο 43χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται να σκότωσε την 55χρονη σύντροφό του και αστρολόγο Νατάσα Λιβάνη υποστηρίζει πως δεν είναι εκείνος που πάτησε την άτυχη γυναίκα με το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Alpha, ο 43χρονος κατονομάζει κάποιον άλλον ως δράστη και υποστηρίζει πως εκείνον πρέπει να ψάξουν οι αστυνομικοί. Παραδέχεται παραόλα αυτά ότι τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης βρισκόταν μαζί με την αστρολόγο και ότι η άτυχη γυναίκα τον πήγε στο σπίτι του στην Κηφισιά.

Όμως αυτό που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι υπήρχε και ένας ακόμη άνδρας στο αυτοκίνητο, φίλος της Νατάσας Λιβάνη, τον οποίο μάλιστα η αστρολόγος κατά περιόδους φιλοξενούσε και σπίτι της. Από εκεί και πέρα, ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει ότι δε θυμάται το παραμικρό.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και το δεύτερο πρόσωπο, ενώ ο 43χρονος θα εξεταστεί όπως λένε οι πληροφορίες και από ιατροδικαστή.


Φώτο  Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

H Σπουδαία Πρωταγωνίστρια που Δεινοπάθησε στα Χέρια του Μπάρκουλη!

Φωτογραφία για H σπουδαία πρωταγωνίστρια που δεινοπάθησε στα χέρια του Μπάρκουλη!

«Την έσπαγα στο ξύλο καθημερινά» αποκάλυψε ο Ανδρέας Μπάρκουλης στον αυτοβιογραφία του.

Μια αποκάλυψη που προκάλεσε σοκ και μεγάλα ερωτηματικά για το ποια είναι η ηθοποιός που πέρασε μια εφιαλτική περίοδο της ζωής της στα χέρια ενός από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα News, πρόκειται για μια κορυφαία πρωταγωνίστρια η οποία έγραψε με χρυσά γράμματα την ιστορία της στο χώρο του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Μεσουράνησε τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού σινεμά, οι ταινίες που έχει παίξει θεωρούνται από τις πλέον κλασικές και αποτελούσε το απόλυτο θηλυκό της εποχής.

Ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης στη βιογραφία του αν και περιγράφει με λεπτομέρειες την θυελλώδη αυτή σχέση, ωστόσο δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομά της: «Την έσπαγα στο ξύλο καθημερινά, κάτι που δεν είχα ξανακάνει σε άλλη γυναίκα. Είχε δικό της κρεβάτι στον Ερυθρό Σταυρό, πότε με σπασμένο χέρι και πότε με σπασμένο κεφάλι. Ερχόταν μπαταρισμένη και έβριζε μέχρι και τον πατέρα μου. Τελικά, τις ξαναέτρωγε».


Οι δυο μεγάλοι ηθοποιοί φλέρταραν στα μέσα της δεκαετίας του '60, σε μια ταινία όπου έπαιζαν μαζί, και το φλερτ αυτό εξελίχθηκε σε έναν παράφορο και θυελλώδη έρωτα που κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια παρά την βία και τα πολλά προβλήματα. Εκείνη έκανε μεγάλη υπομονή, παραδεχόμενη τον έρωτά της που την είχε τυφλώσει, και δεν ήθελε να χωρίσουν. Είχε γνωριστεί και με τους γονείς του ηθοποιού που την αγαπούσαν σαν δικό τους παιδί. Όμως και η υπομονή έχει τα όριά της. Όταν η ηθοποιός είδε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε πλέον να συνεχιστεί, έπειτα από έναν μεγάλο καβγά, τον έδιωξε από το σπίτι κι έτσι γράφτηκε το τέλος του έρωτά τους.


Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Nionios

ΠΙΝ - Συμβασιοποιείται το 'Εργο για το Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στη Βασιλική Λευκάδας

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το έργο «Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Βασιλική Λευκάδας, με κωδικό ΟΠΣ 374181» συνολικού προϋπολογισμού 15,846,618.16 ευρώ.
Το έργο αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν την σύνδεση της Λευκάδας με την Κεφαλονιά, και συγχρόνως στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή Βασιλικής στην Λευκάδα, δημιουργώντας ασφαλές καταφύγιο των τουριστικών σκαφών.
Ο κ. Σπύρου υπέγραψε και το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για την Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων – γερανοφόρων για το Δήμο της Κέρκυρας σύμφωνα με την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αποκομιδή των Απορριμμάτων με την μέθοδο της Υπογειοποίησης, με κωδικό ΟΠΣ 364871» συνολικού προϋπολογισμού 403,440.00 ευρώ.
Με την προμήθεια αυτή εκσυγχρονίζεται ο εξοπλισμός της υπηρεσίας καθαριότητας της Κέρκυρας ενόψει και της τουριστικής περιόδου ενώ παράλληλα προστατεύεται και το αστικό περιβάλλον.
Και τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο εξελίσσεται ικανοποιητικά για την Περιφέρειά μας η οποία έχει σαν βασικό στόχο της την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος και την αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.
ΕΡΓΑ Κ.Α.Π.
Παράλληλα ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου «Οδοποιία Νήσου Πάξων» που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Κ.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας συνολικού ποσού 164.319,51 ευρώ (με ΦΠΑ).

Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος   Κούρτης

Μ. Τετάρτη η Κηδεία της Μ. Ζαχαριάδη

Σήμερα η κηδεία της Μ. Ζαχαριάδη
 
Μ. Τετάρτη η Κηδεία της Μ. Ζαχαριάδη
Το απόγευμα στης 16.00 κηδεύεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Κελοκέδαρα της Πάφου η 23χρονη Ελληνοκύπρια αθλήτρια του επί κοντώ Μαριάννα Ζαχαριάδη, που έχασε τη ζωή της από το λέμφωμα Χότζκιν.
Στην κηδεία της αναμένεται να παραστούν- μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ΚΟΕ, Ουράνιος Ιωαννίδης, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Αντώνης Γεωργαλλίδης, με σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ και ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Κοροίβου, Δήμος Καλλινίκου.
Η οικογένειά της έκανε έκκληση αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στα Κελοκέδαρα, στη μνήμη της νεαρής αθλήτριας.

Φώτο  Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης

Αποτελέσματα των Αγώνων Ιστιοπλοΐας Τριγώνου - Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας


Αποτελέσματα των Αγώνων Ιστιοπλοΐας Τριγώνου - Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες ιστιοπλοΐας που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 46 αθλητές από 5 διαφορετικούς συλλόγους.
Στην κατηγορία Optimist νικητές ήταν οι:
1) Αραβανής Τηλέμαχος του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας
2) Βορριάς Μιχαήλ του Ναυταθλητικού Ομίλου Κερκύρας
3) Τσούκας Σων του Ναυταθλητικού Ομίλου Κερκύρας

Στην κατηγορία Laser νικητές ήταν οι:
1) Ζαμίτ Λουκιανός 
 του Ναυταθλητικού Ομίλου Κερκύρας
2) Clark-Lens Leo Thomas του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας
3) Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος
 του Ναυταθλητικού Ομίλου Κερκύρας


Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερς  Nionios και Μανάρας

Πέθανε η 5χρονη που Βίασαν στην Ινδία


Υπέκυψε το 5χρονο κοριτσάκι που είχε πέσει θύμα βιασμού στην Ινδία και το οποίο βρισκόταν σε κώμα, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της ινδικής εφημερίδας "The Times of India".

Το κοριτσάκι υπέστη ανακοπή σε νοσοκομείο της πόλης Ναγκπούρ της κεντρικής Ινδίας. Είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στον εγκέφαλο και η ζωή του υποστηριζόταν μηχανικά τις τελευταίες 10 ημέρες.

Η μικρούλα είχε πέσει θύμα βιασμού σε χωριό του κρατιδίου Μάντια Πραντές. 
Δυο ύποπτοι έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Φώτο  Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Λευκάδας για την Συμμετοχή της Λευκάδας στην 38η Διεθνή Έκθεσης Κύπρου

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τους παραγωγούς των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του Νομού Λευκάδας ότι το διάστημα από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2013 στην Λευκωσία θα λάβει χώρα η  38η Διεθνής Έκθεσης Κύπρου. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, όπως κάθε χρόνο στο ελληνικό περίπτερο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμο κ. Νίκο Αναστασιάδη και ως γεγονός λαμβάνει ιδιαίτερη δημοσιότητα.
Στην φετινή παρουσία της Ελλάδος υπάρχει η πρόθεση να προβληθούν τοπικά προϊόντα από τις περιφέρειες της Ελλάδας με έμφαση στη γαστρονομία και τις παραδοσιακές γεύσεις της κάθε περιοχής. Στο Ελληνικό περίπτερο προβλέπεται η οργάνωση γευσιγνωσίας με ζωντανή μαγειρική εδεσμάτων από τοπικές κουζίνες με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών Ελληνικών προϊόντων. Καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης θα προετοιμάζονται πιάτα από τοπικές κουζίνες.
Σκοπός είναι η ανάδειξη των προϊόντων μέσα από την κουζίνα της κάθε περιοχής, και προκειμένου για την επίτευξή του θα αφιερωθεί από μία ημέρα σε κάθε περιφέρεια να αναδείξει τα προϊόντα της μέσα από την εφαρμογή τους στις τοπικές κουζίνες.
Κατόπιν ενεργειών του Επιμελητηρίου Λευκάδας αφενός μεν έχει εξασφαλιστεί περίπτερο στο οποίο θα παρουσιαστούν προϊόντα των νησιωτικών επιχειρήσεων της χώρας μας, αφετέρου δε η συμμετοχή θα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει : ενοίκιο χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand, αποστολή στην έκθεση, επιστροφή και ασφάλιση των εκθεμάτων(1 παλέτα), τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου και καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης.
Επειδή η συμμετοχή στις εκθέσεις  αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας, παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στην έκθεση αυτή ΑΜΕΣΑ λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου χρόνου και χώρου που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να προετοιμαστούμε για την δράση αυτή. 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Σκιαδαρέσης


Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος  Κούρτης 

Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την Εργατική Πρωτομαγιά

 


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη δύσκολη αυτή συγκυρία, απευθύνει ταξικό, ενωτικό και αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που τα τελευταία τρία (3) χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων και τους καλεί σε μαζική συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ και τις απεργιακές συγκεντρώσεις της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ που θα γίνουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2013.
Ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η τρικομματική συγκυβέρνηση διαλύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καταργεί τη μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και προσπαθεί με κάθε τρόπο (νομικό, πολιτικό και πραξικοπηματικό κ.λπ.) να οδηγήσει χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους στην απόλυση και την ανεργία.
Η κατάργηση των Ν.Π.Ι.Δ. (Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.), η διαδικασία παραγωγής «επίορκων» αποτελούν το όχημα της τρικομματικής συγκυβέρνησης  για μαζικές απολύσεις και την υλοποίηση των δεσμεύσεων των μνημονίων.
Εμείς αυτό που έχουμε πλέον καθήκον είναι ο καθημερινός, επίπονος και επίμονος αγώνας μας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και την υλοποίηση πολιτικών που να διασφαλίζουν και να διευρύνουν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2013 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ – 11.00 π.μ.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                              Γιάννης Τσούνης

Φώτο  Επιμέλεια    Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

Καταγγελία Σοκ: Πατέρας Βίαζε το Ανήλικο Κοριτσάκι του!

Έναν ζωντανό εφιάλτη φαίνεται πως ζούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα ανήλικο κοριτσάκι στην πόλη της Ξάνθης που φέρεται να έπεφτε θύμα βιασμού από τον ίδιο της τον πατέρα, στον οικισμό τσιγγάνων!

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, σοκάροντας την τοπική κοινωνία της πόλης, το νεαρό κοριτσάκι φέρεται να βίαζε κατ’ εξακολούθηση ο πατέρας της, χωρίς αυτό να έχει γίνει αντιληπτό μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με το ThrakiToday, τη φρίκη εξομολογήθηκε το ίδιο το κοριτσάκι σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο αμέσως κατήγγειλε το γεγονός στην Αστυνομία.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε το άτυχο κοριτσάκι έδειξαν σημάδια βιασμού με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πατέρα της, ο οποίος και συνελήφθη
ενώ από την πλευρά της αστυνομίας γίνονται έρευνες ώστε να διαπιστωθεί το εάν ευσταθούν οι κατηγορίες σε βάρος του πατέρα


Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Τσακπίνης

Ανακοίνωση για την Εκδήλωση του Κέντρου Πρόληψης της Λευκάδας


 
Το Σάββατο 20 Απρίλη 2013 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πανελλήνιας Έρευνας ESPAD 2011, για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό του Ν. Λευκάδας.
           
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας για την παραχώρηση της αίθουσας, την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για τη μικροφωνική εγκατάσταση και το χειρισμό της και όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.
            
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία των αιρετών και των εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας που συμμετείχε και στην έρευνα.
             
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα.      


Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης 


Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος  Κούρτης

"Πάγωσε" η Kοσμική Αθήνα από την Δολοφονία της Γνωστής Αστρολόγου Νατάσας Λιβάνη - Ο Φίλος της την Πάτησε με το Αυτοκίνητο!

- Την πάτησε με το αυτοκίνητό της μετά από καυγά στη μέση του δρόμου στην Κηφισιά
- Σε κατάσταση σοκ ο γιος της 55χρονης που μιλούσε μαζί της στο κινητό την ώρα του εγκλήματος
- Ο 43χρονος δράστης - εγγονός βουλευτή - ήταν σε κατάσταση μέθης δεν μπορεί να δικαιολογήσει την πράξη του
- Ποιά ήταν η γνωστή αστρολόγος - Είχε συνεργαστεί με πολλά γνωστά περιοδικά αλλά και με πολλές εκπομπές στην τηλεόραση

Αστρολόγος, φίλη πολλών κοσμικών της Αθήνας η άτυχη Νατάσα Λιβάνη συγκλόνισε τους πάντες με τον θάνατό της σήμερα τα ξημερώματα κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο άνθρωπος που αγαπούσε.
Οι λεπτομέρειες του άγριου εγκλήματος τα ξημερώματα στην οδό Ασκληπιού στην Κηφισιά είναι ανατριχιαστικές.

Δέκα λεπτά μετά τις τρεις η αστυνομία ενημερώθηκε από τον γιο της 55χρονης αστρολόγου. Ο 27χρονος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το άγριο έγκλημα.Μιλούσε με τη μητέρα του την ώρα που ο 43χρονος σύντροφός της τη σκότωνε με τον αυτοκίνητο.
Όλα ξεκίνησαν από το σπίτι της 55χρονης όπου εκείνη ο 43χρονος σύντροφός της και ο γιος της βρίσκονταν και διασκέδαζαν.

Κάποια στιγμή ο 43χρονος αποφάσισε να φύγει. Όντας σε κατάσταση μέθης η 55χρονη προσφέρθηκε να τον μεταφέρει με το αμάξι της.
Όταν έφτασαν έξω από το σπίτι του 43χρονου στην οδό Ασκληπιού το ζευγάρι, άγνωστο γιατί, άρχισε να διαπληκτίζεται.
Ο 43χρονος - εγγονός βουλευτή - δεν επέτρεπε στην 55χρονη να φύγει, αυτό είπε η γυναίκα στον γιο της τον οποίο κάλεσε στο τηλέφωνο ζητώντας του βοήθεια.
Αυτά ήταν και τα τελευταία της λόγια.
Η γυναίκα είχε κατέβει από το αυτοκίνητο για να μιλήσει με τον γιο της. Ο 27χρονος είπε πως ξαφνικά άκουσε έναν θόρυβο και η γραμμή έκλεισε.

Ήταν προφανώς η στιγμή που ο 43χρονος χτυπούσε με το αμάξι της 55χρονη ρίχνοντάς τη νεκρή.
Ανήσυχος ο γιος της αστρολόγου πήρε ένα ταξί και πήγε στο σπίτι του 43χρονου για να δει τι συνέβαινε.
Τότε βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.
Είδε το αυτοκίνητο της μητέρας του στην άκρη του δρόμου. Η μια ρόδα ήταν πάνω στο στήθος της άτυχης γυναίκας που κείτονταν άψυχη .

Ο 43χρονος που είναι χωρισμένος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από το ποτό.
Σοκαρισμένος ο 27χρονος ενημέρωσε ασθενοφόρο, ήταν όμως ήδη αργά για τη μητέρα του.

Ο 43χρονος που συνελήφθη από τους αστυνομικούς δεν μπόρεσε να δώσει καμία εξήγηση. Είπε μόνο, σύμφωνα με πληροφορίες, που είχαν έναν καυγά, πως βγήκε εκτός εαυτού λόγω του ποτού και πως δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θύμα και τον δράστη ο 43χρονος, πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε έντονα οικονομικά προβλήματα. Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν συχνοί, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο 43χρονος θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

Ποιά ήταν η Νατάσα Λιβάνη

Στο σύντομο βιογραφικό που ανάρτησε στο blog της έγραφε:

Γεννήθηκα στην Αθήνα, και μένω στην Κηφισιά και διατηρώ εκεί γραφείο. Πρώτη μου δουλειά στο «Auto week» του τότε Επενδυτή και στην εφημερίδα « η Ελλάδα σήμερα». Στη συνέχεια συμμετέχω στο πρωινό μαγκαζίνο του Star Channel «Star breakfast » και το βράδυ στο «Star News». Μια συνέντευξη με την Ρίκα Βαγιάννη στο Star στην «Νύχτα» και αργότερα στη NET άρεσε πολύ. Κατόπιν ήρθε η συνεργασία στο ΜΕΝ, στο ΚΑΙ, στο Mirror. Συγχρόνως εμφανίζομαι στο τότε New Channel υλοποιώντας ένα όνειρό μου, να λέω άστρα μετά το δελτίο ειδήσεων.΄Ενα φεγγάρι εργάζομαι για το Αστροσκόπιο του Πέτρου Κωστόπουλου που έκανα μια μοναδική φωτογράφιση στο πρωτοχρονιάτικο τεύχος με κείμενα δικά μου. Κατόπιν δουλεύω για το περιοδικό Crash και για το Ωροσκόπιο, όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα βγάζοντας 2 επώνυμους κάθε μήνα εκτός των άλλων, για το ΝΥΦΗ, το Celebrity και το Mirror με νέα διεύθυνση. Η παρουσία μου στον Κώστα Χαρδαβέλα επίσης έκανε αίσθηση. Αξέχαστη θα μείνει η 8ετή συνεργασία μου με το Playboy. ΄Ενα διάστημα έγραφα στο « Style watch» fashion, περιοδικό μόδας στο internet. Θα πρέπει να αναφέρω και τον Alpha όπου έβγαινα στην εκπομπή «Αυτό μας έλειπε». 


Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Nionios

Επιστολή Ξεν. Βεργίνη στον Πρόεδρο της LEADER A.E


Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Σας στέλνω κάποιες σκέψεις μου με την ελπίδα ότι μπορεί να σας είναι χρήσιμες.
Πρώτον: Σ’ αυτή τη φάση αντιπαρέρχομαι οποιαδήποτε συζήτηση επί του περιεχομένου των δηλώσεών σας και τη θέση που πήρατε απέναντι σε σχετικά δημοσιεύματα που αναφερόταν, εκτός των άλλων και στις δικές μου ενέργειες επί του θέματος Λήντερ (Leader). Δεν ξέρω ποιός έπρεπε να καλέσει ποιόν για ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος, όταν μάλιστα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα από τότε που αυτό προέκυψε και ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος το πρόγραμμα Λήντερ να χαθεί ήταν σχεδόν βέβαιος.  Επίσης, σε αυτήν την επιστολή δεν θα αναφερθώ στους γνωστούς κοινούς συκοφάντες που έχουν φθάσει σε σημείο ντροπής. Για μένα προέχει το συμφέρον του τόπου, του πολίτη της εταιρείας και των εργαζομένων.
Δεύτερον: Σας ενημερώνω ότι από τότε που πληροφορήθηκα την υπόθεση του Λήντερ προσπάθησα να φανώ  χρήσιμος. Κατ’ αρχήν ζήτησα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος να μας ενημερώσει επί του  θέματος.  Ο Δήμαρχος έφερε το θέμα μετά από 2-3 εβδομάδες προς συζήτηση. Στο ενδιάμεσο διάστημα ολοκλήρωσα τις πληροφορίες μου. Παράλληλα, ζήτησα και συνάντησα τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο και μίλησα μαζί του για τα «σχέδια βελτίωσης», για τις δομές και τη πορεία του Λήντερ στην Ελλάδα και βέβαια ειδικότερα για τα προβλήματα του Λήντερ στη Λευκάδα.
Έτσι, όταν συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουνα πλήρως ενημερωμένος. Όπως θυμάστε οι ερωτήσεις μου και οι θέσεις μου ήταν σαφείς και συγκεκριμένες. Εξέφρασα δε τη προσωπική μου εκτίμηση ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου το πρόγραμμα οριστικά να απενταχθεί. Το λέω οριστικά γιατί όπως ο Ειδικός Γραμματέας με πληροφόρησε εκείνος είχε ήδη κάνει την εισήγησή του προς τον Υπουργό για απένταξη. Αυτό που απέμενε ήταν ο Υπουργός να σας δώσει 30 ημέρες για να καταθέσετε γραπτώς τα επιχειρήματα υπεράσπισης.
Στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέπτυξα τους λόγους που κινδυνεύει να χαθεί το πρόγραμμα και μαζί   έκανα τη πρόταση πως μπορεί να ενεργήσουμε ώστε η επένδυση να μη χαθεί για τη Λευκάδα, αλλά και η ομάδα των τεχνοκρατών να συνεχίσει να εργάζεται. Πρότεινα τότε να υπάρξει σοβαρή νομική στήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας ενάντια στο πόρισμα των ελεγκτών ή νομικό πλαίσιο για υλοποίηση του προγράμματος μέσω άλλης διαχειριστικής αρχής ή νομικό πλαίσιο που θα περνούσε η επένδυση μέσω άλλου προγράμματος όπως τα ΟΠΑΑΧ και σε συνεργασία με την ομάδα Τοπικής Δράσης. Επίσης, σας θυμίζω, ότι είχα μαζί σας, όπως και με τον κ. Μεσσήνη, σύμβουλο της εταιρείας, ολιγόλεπτη συζήτηση στο διάλειμμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. και σας είπα ότι είμαι στη διάθεσή σας. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε για το Λήντερ και όχι μόνο.
Έκτοτε, προσωπικά συνέχισα τις επαφές μου με τους αρμόδιους ψάχνοντας τον κατάλληλο δρόμο με μοναδικό στόχο να μη χαθεί η επένδυση των 9-10 εκατ. €. Αντάλλαξα απόψεις με επιστήμονες που υπηρετούν σε Διαχειριστικές Επιτροπές στην Ελλάδα, αλλά και στις υπηρεσίες των Βρυξελλών.
Τελευταία την Πέμπτη 25/04/2013 συναντήθηκα με τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου κ. Ιωάννη Χαλικιά στο γραφείο του (Αχαρνών 29) και αφού εξετάσαμε το θέμα από αρκετές πλευρές πήγαμε μαζί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Μόσχο Κορασίδη και συζητήσαμε επί μακρόν το θέμα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας ο κ. Γενικός επικοινώνησε με τον Ειδικό Γραμματέα σχετικά με το θέμα. Κατά τη συζήτηση το κέντρο βάρος των θέσεών μου ήταν να μη χαθεί η επένδυση των 9-10 εκατ. € για τη Λευκάδα. Και Διατύπωσα δε την άποψή μου ότι η προσέγγιση του θέματος πρέπει  είναι άκρως νομική άλλα και απολύτως ρεαλιστική, τονίζοντας σοβαρά διαδικαστικά και πραγματικά προβλήματα υλοποίησης, ξεκινώντας από τα πορίσματα του ελέγχου.
Σημειώνω με λεπτομέρειες τα ανωτέρω όχι για να σας πείσω ότι λέω την αλήθεια (έτσι καταντήσαμε) αλλά για να γνωρίζετε ότι έχω πλήρη γνώση του θέματος και παράλληλα να σας καταθέσω κατωτέρω συνοπτικά τις προσωπικές μου προσεγγίσεις επί του θέματος τις οποίες μπορείτε να εκτιμήσετε αναλόγως.
Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του πορίσματος ελέγχου, τις τοποθετήσεις αρμοδίων και ειδικών επί του θέματος και με βάση τις γνώσεις και εμπειρίες μου ως προς το υπάρχον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και ως προς την εφαρμογή και υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων (και ειδικότερα, όπως ξέρετε,  του πρώτου Λήντερ) σημειώνω τα κατωτέρω με την πεποίθηση ότι μπορεί αυτά  να σας φανούν χρήσιμα.
Συγκεκριμένα:
Σε όλες μου τις επαφές και συζητήσεις με απολύτως αρμόδιους και μη οι τοποθετήσεις και προσπάθειές μου κατεύθυνση είχαν να σωθεί το πρόγραμμα επένδυσης για τη Λευκάδα, παρά τις όποιες παρατηρήσεις του ελέγχου. Στη κατεύθυνση αυτή επικαλέστηκα:
 Πρώτον, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (κοινοτικό και εθνικό) τις σταθερές - διαχρονικές, αρχές δικαίου και ειδικότερα κανόνες δικαίου αναλογικής εφαρμογής όπως και τα πραγματικά γεγονότα και τις αντικειμενικές δυσκολίες κατά την πορεία εφαρμογής των ειδικών διατάξεων που διέπουν το Λήντερ.
Δεύτερον, επικαλέστηκα τις πραγματικές οικονομικές συγκυρίες που πλήττουν τη  χώρα μας και ιδιαίτερα τη Λευκάδα και ειδικότερα  τις περιοχές στις οποίες αναφέρονται οι επενδύσεις. Παράλληλα επικαλέστηκα τις πραγματικές και νομικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν για τους επενδυτές αλλά και για τη Πολιτεία αντίστοιχα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μετά τις μηνύσεις και αγωγές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ως προς το νομικό μέρος επικαλέστηκα:

α) Το γενικό και πολύπλοκο αλλά και πολλές φορές αόριστο και ασαφές περιεχόμενο των σχετικών νόμων, κανονισμών και διατάξεων  που διέπουν την ερμηνεία και εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα τη γραφειοκρατίας που επιβάλλει η διαχείριση για την υλοποίηση τους.

β) Τις βασικές αρχές δικαίου της επιείκειας, της καλής πίστης και της μη ύπαρξης δόλου  κατά την πορεία διαχείρισης του προγράμματος (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, προσλήψεις, ειδικά καθεστώτα κ.λ.π.).

γ) Τη γενική αρχή της αναλογικότητας, που τυχαίνει ευρείας εφαρμογής από τα εθνικά και κυρίως τα κοινοτικά δικαστήρια. Υπάρχει νομολογία που προβλέπει ότι οι ποινές που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι δυσανάλογες του ισοδύναμου αποτελέσματος και μάλιστα εξοντωτικές προς τα νομικά αλλά και φυσικά πρόσωπα που καλούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα όταν βέβαια ενεργούν με καλή πίστη.

Η ανωτέρω επιχειρηματολογία οδηγεί τον Υπουργό σε δύο δρόμους – λύσεις:

Στο πρώτο δρόμο οδηγεί η απόφαση του Υπουργού που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει αλλά με πιθανές ως σχεδόν βέβαιες επιπτώσεις – κυρώσεις νομικές και οικονομικές το ύψος των οποίων δεν μπορώ να προσδιορίσω, πάντως δε θα είναι εξοντωτικές.

Στο Δεύτερο δρόμο οδηγεί η απόφαση του Υπουργού που επιτρέπει η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει μέσω μίας ευέλικτης διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος είτε στην Ειδική Γραμματεία ή σε άλλη Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού επιπέδου και σε συνεργασία με τους ανθρώπους της Ομάδας Τοπικής Δράσης Λευκάδας.


Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι. Μπορεί, ίσως, να βρεθεί και τρίτος η και συνδυασμός. Το βέβαιο είναι ότι, απαιτούνται νομική φόρμουλα και  οπωσδήποτε πολιτική Βούληση! Προσωπικά πιστεύω, ότι με τις ενέργειές μου έπεισα ότι η επένδυση των 9-10 εκατ. € πρέπει με τον ένα ή τον άλλο δρόμο να μην χαθεί για τη Λευκάδα. Αν κάτι μπορούν  να επικαλεσθούν  ώστε να μην ακολουθήσουν το πρώτο δρόμο, τίποτε δεν τους δικαιολογεί ώστε να μην ακολουθήσουν το δεύτερο δρόμο! Από τη συζήτηση που έκανα διατηρώ τη πεποίθηση ότι θα συμβεί το δεύτερο. Το αντίθετο θα είναι αδικαιολόγητο και θα αποτελεί έκπληξη.


Με εκτίμηση,
Δρ. Ξενοφών Βεργίνης
Επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Λευκάδας


Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος  Κούρτης

Τραγικός Θάνατος για τον «Αλογοουρά»

Τραγικός θάνατος για τον «αλογοουρά»(vid)
 Ο Ινδός, Σαϊλέντρα Ρόι, κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες για την δύναμη της αλογοουράς του(μετακίνησε τρένο με αυτή) πέθανε μπροστά στην κάμερα, στην προσπάθεια του να διασχίσει τον ποταμό Τέεστα.

Καρδιακή προσβολή υπέστη ο Σαϊλέντρα Ρόι, κάτοχος ρεκόρ Γκίνες για την δύναμη της αλογοουράς του. Ο Ινδός, παλιότερα μετακίνησε ένα τρένο δεμένο στα μαλλιά του και είχε σκοπό, να σπάσει όλα τα ρεκόρ που υπήρχαν.
Στην προσπάθεια του να διασχίσει τον ποταμό Τέεστα της Δυτικής Βεγγάλης, με την κοτσίδα του δεμένη σε καλώδιο και τα χέρια του να τραβάνε ένα άλλο καλώδιο ούτως ώστε να προχωράει παρά το «κρέμασμα» της αλογοουράς του, η καρδιά του δεν άντεξε και σταμάτησε.

Οι θεατές κοιτούσαν αποσβολωμένοι τον Ρόι όταν αυτός κρέμασε τα χέρια του και έμεινε ακίνητος, ενώ ο φωτογράφος Μπαλάι Σουτραντάρ που κάλυπτε την προσπάθεια ανέφερε: «Προσπαθούσε απεγνωσμένα να συνεχίσει. Προσπαθούσε να φωνάξει, αλλά κανείς δεν μπορούσε να ακούσει και να κάνει αυτά που έλεγε. Και ξαφνικά, έμεινε ακίνητος». 


Φώτο  Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ  Nionios

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Έκλεψαν το Παγκάρι της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Πόλη της Λευκάδας

 
Έκλεψαν το Παγκάρι της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Πόλη της Λευκάδας.
Η Κλοπή Έγινε το Βράδυ της Κυριακή των Βαΐων.
Την Υπόθεση Χειρίζεται η Αστυνομία.

Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

Ένα Κακέκτυπο Ανοσιούργημα που Πρέπει να Επιστραφεί! - O Τουριστικός Οδηγός του Δήμου της Λευκάδας


 

Από τον Νίκο Θερμό Εκδότη
Ο κ. Δήμαρχος Λευκάδας ύστερα από χρόνια απραξίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τουριστικής προβολής αποφάσισε επί τέλους να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να εκδώσει ένα τουριστικό οδηγό για το νησί. Αλλοίμονο! Πόσο καλύτερα ήταν όταν δεν έκανε τίποτε.
Μην έχοντας επίγνωση τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει και με τη γνωστή πια σε όλους περισσή αυτοπεποίθηση και ναπολεόντειο στυλ οργανώνει το έργο ως εξής:
Διαβάστε την συνέχεια εδώ


Φώτο  Επιμέλεια    Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

Η Κυριακή των Βαΐων στη Λευκάδα


Κυριακή των Βαΐων Εχθές και Πολλοί Ήταν οι Πιστοί  που Πήγαν στου Ιερούς Ναούς Παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία και Πήραν τα Βάγια το Οποία τα Τοποθέτησαν στα Εικονίσματα στα Σπίτια τους Αντικαθιστώντας τα Περσινά το Οποία θα τα Κάψουν.

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος  Κούρτης                                     

Συγκλονίζει ο Θείος του Τόμας

Συγκλονίζει ο θείος του Τόμας

Έξι εβδομάδες έχουν περάσει από το πρωινό εκείνο της Κυριακής, όπου ο Τόμας Πρωτόπαπας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο κι έκτοτε δίνει την πιο μεγάλη και σκληρή μάχη για τη ζωή του από την Εντατική του ΚΑΤ.

Ο θείος του νεαρού ηθοποιού που το προηγούμενο διάστημα ήταν εκείνος που επικοινωνούσε με τον Τύπο, ώστε να μην γράφονται διάφοροι "δράκοι" για την κατασταση της υγείας του Τόμας, μίλησε για τη σημερινή κατάσταση του ανιψιού του και το θαύμα που περιμένουν.
Εξάλλου, ο Τόμας υποστηρίζεται μηχανικά και η κατάσταση του παραμένει σταθερή. και όπως εξηγεί με συγκλονιστικό τρόπο ο θείος του: "Το μόνο θετικό στην κατάσταση του Τόμας, είναι το ότι δεν έχει φύγει από τη ζωή».
Εξηγεί ακόμη ότι οι γιατροί δεν μπορούν να πάρουν το ρίσκο να τον αποσυνδέσουν, μιας και θεωρούν πως μόνος του, δεν θα καταφέρει να παλέψει και να κρατηθεί στη ζωή.
«Ελπίζουμε αυτό το Πάσχα, να είναι αναστάσιμο επί της ουσίας!» δήλωσε χαρακτηριστκά.

Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος   Κούρτης

Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδος Κοιμητηρίου Λευκάδος και Εσπερινού του Πάσχα 2013


Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης
         
31100 λευκας - τηλ. 2645022415 – φαξ. 2645025354

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2013

Ο Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Ο Σ  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ                

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λευκάδος καί Ἰθάκης
κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ
 Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία εἰς τό Ἐπισκοπεῖον περί ὥραν 7:30’ ἀπογευματινήν.
 Ἐκκίνησις ἱερᾶς πομπῆς ἐκ τοῦ Ἐπισκοπείου (Ἀναπαύσεως 2-4) περί ὥραν 7.45΄ ἀπογευματινήν.
 Ἄφιξις εἰς Ἱερόν Ναόν ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Λευκάδος περί ὣραν 8.30΄ ἀπογευματινήν.
 Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 8.30΄- 10.00΄ μ.μ. - Διανομή πασχαλίων αὐγῶν παρά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α 2013
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ
(ΩΡΑ7:30 π.μ. -  9:30 π.μ.)
 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
(ΩΡΑ 2:00 μ.μ.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΑΤΑ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ -  Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΡΙΣΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ.

Προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ὅπως παρευρεθοῦν καί συμπροσευχηθοῦν ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Φώτο  Επιμέλεια  Διονύσιος  Κούρτης

Άναψε Φωτιές η Οδηγία της ΕΕ για Χρήση Ελληνικής Γλώσσας στα Κατεχόμενα

Άναψε φωτιές η οδηγία της ΕΕ για χρήση ελληνικής γλώσσας στα Κατεχόμενα
 Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Έρογλου. Σύμφωνα με τον Τουρκοκυπριακό τύπο, ο Έρογλου επισημαίνει ότι η ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει επιστολή σε όλα τα τμήματα για να εγγράφονται οι επιγραφές και τα ονόματα στα κατεχόμενα στην ελληνική γλώσσα ήταν «ατυχής».
Κατά τον κ. Έρογλου, αυτή η ενέργεια δεν συνεισφέρει σε μια συμφωνία και προσθέτει ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο προστατεύεται από συμφωνίες της ΕΕ.
Επίσης, αναφέρει ότι «η τουρκική γλώσσα είναι καταγραμμένη από την ΕΕ ως μια από τις επίσημες γλώσσες της ελληνοκυπριακής διοίκησης», όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία.
Εξάλλου, ο Έρογλου αναφέρει ότι αναμένει να συναντήσει τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη σε κοινωνική συνάντηση τον ερχόμενο μήνα και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή θα είναι καθοριστική και θα οδηγήσει σε νέο γύρο συνομιλιών.

Φώτο  Ρεπορτάζ    Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

Ευχαριστήριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Λευκάδας


 
 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι στηρίζουν το ΚΑΛΑΘΙ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν οικονομικά και με προϊόντα στην προσπάθειά μας αυτή.
Με την έμπρακτη βοήθειά σας καταφέραμε αυτούς τους πέντε μήνες που λειτουργούμε και τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα να στηρίζουμε περισσότερες από διακόσιες οικογένειες.
Με την βοήθειά σας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας, σ’αυτή την δύσκολη συγκυρία.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
Καλό Πάσχα Καλή Ανάσταση


                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
                                                                  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


Φώτο   Επιμέλεια   Διονύσιος   Κούρτης

Ο άγνωστος Αδερφός του Γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το Οδοιπορικό στην Πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού

Φωτογραφία για Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού
Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού - Φωτογραφία 2Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού - Φωτογραφία 3Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού - Φωτογραφία 4
Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού - Φωτογραφία 5
Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού - Φωτογραφία 6
Ο άγνωστος αδερφός του γέροντα Παϊσιου - Oλόκληρο το οδοιπορικό στην πατρίδα του Αγιορείτη Μοναχού - Φωτογραφία 7
 Το ταξίδι ξεκίνησε από την Αθήνα, νωρίς τα ξημερώματα με προορισμό την Κόνιτσα. Το ακριτικό χωριό του νομού Ιωαννίνων, όπου το 1925 εγκαταστάθηκε η οικογένεια Εζνεπίδη, φεύγοντας από τα Φάρασα της Καππαδοκίας, μαζί με τα υπόλοιπα καραβάνια προσφύγων που έρχονταν στην Ελλάδα. Ενάμιση χρόνο πριν, το 1924 είχε γεννηθεί ένα ακόμη παιδί, από τα οκτώ συνολικά της οικογένειας, που πήρε το όνομα Αρσένιος. Ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντα Παΐσιου, που βαπτίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924. Λίγες εβδομάδες μετά, η οικογένεια του παίρνει τον δρόμο του ξεριζωμού, από τον τόπο που την γέννησε, με την «μεγάλη» ανταλλαγή.

Ο 95χρονος αδερφός του Γέροντα Παϊσιου, Ραφαήλ Εζνεπίδης

Ώρα 10.15. Φτάνουμε στο Δημαρχείο. Η συζήτηση με τον Δήμαρχο Κονίτσης, Παναγιώτη Γαργάλα, με βάζει γρήγορα στο κλίμα. Στο χωριό υπάρχει ακόμα το σπίτι, όπου ο γέροντας Παίσιος, έζησε τα παιδικά του χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα είναι στη ζωή, ο κατά 6 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του γέροντα, ο Ραφάηλ Εζνεπίδης, ηλικίας 95 ετών, κλινήρης πλέον

 Ζει με την σύζυγο του και το ένα από τα παιδιά του, τον Χρήστο, ο οποίος μας καλωσορίζει στην μικρή αυλή. Στο χωριό η μέρα είναι ηλιόλουστη, αν και η ψύχρα είναι αισθητή, αφού τα απέναντι βουνά είναι ακόμα χιονισμένα. «Όταν λιώνουν τα χιόνια κάνει πιο πολύ κρύο», μας λέει ο Χρήστος Εζνεπίδης, ανιψιός του γέροντα Παίσιου και μας ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, που ήταν ένας μικρός, μακρόστενος χώρος όλος και όλος. Κουζίνα και υπνοδωμάτιο μαζί. Εκεί καθιστός, ο 95χρονος πατέρας του, αδερφός του γέροντα, με μία φωτογραφία του Παίσιου, πάνω από το προκεφάλι του.

«Δεν ακούει καθόλου καλά και έχει να σηκωθεί 3 χρόνια από το κρεβάτι» μας λέει η σύζυγος του. Στο πρόσωπο του πάντως διακρίνει κανείς μια γαλήνη, που επιτείνεται όταν μας βλέπει. «Τι θυμάστε από τον αδερφό σας;» τον ρωτάω.

Με τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ανταλλαγής από την Καππαδοκία στην Ελλάδα

«Ο Παϊσιος είναι σε μεγάλο κόσμο» λέει με την πολύ αδύναμη φωνή του. «Τι εννοείς παππού;» τον ξαναρωτάω, αλλά οι λέξεις δεν βγαίνουν εύκολα και όσες καταφέρνει να αρθρώσει δεν γίνονται πάντα κατανοητές. Με ρωτάει πως με λένε και από πού ήρθα. Του φωνάζω στο αυτί «από την Αθήνα». Το πρόσωπο του φωτίστηκε: «στην Αθήνα είχαμε σπίτι με τον Παίσιο και έξω είχε μεγάλο κατακλυσμό. Τότε μαζεύτηκε όλος ο κόσμος σπίτι μας» λέει και σταματά. Δεν καταλαβαίνω όλες τις λέξεις και ρωτάω το γιο του. «Είναι ένα όνειρο που έχει δει τελευταία και μας λέει συνέχεια». Ο αδερφός του Γέροντα Παίσιου σταματά. Η -επί 64 χρόνια- σύντροφος του, του πάει ένα ποτηράκι με φρέσκο πορτοκάλι και μας λέει «Είναι πολύ μεγάλος αλλά για την ηλικία του είναι καλά» Η ίδια θυμάται τον γέροντα Παίσιο, τον κουνιάδο της να κάνει δουλειές στο σπίτι. «Εμείς τον γέροντα Παίσιο, τον θυμόμαστε σαν οικογένεια μας. Έκανε δουλειές του σπιτιού. Μετά έφυγε για το Άγιο Όρος». Ο αδερφός του γέροντα φαίνεται κουρασμένος. Μας κοιτάζει και λέει «Δεν μπορώ να βγω έξω να διαδώσω. Με πονάνε τα πόδια μου». Ο γιος του λέει «παππού κουράστηκες, ώρα να ξαπλώσεις». Έχει έρθει η ώρα να φύγουμε.
Το πατρικό.

Ακριβώς δίπλα από το φτωχικό σπίτι, που ζει σήμερα ο Ραφαήλ Εζνεπίδης, είναι το πατρικό της οικογένειας. Μία πινακίδα που γράφει «πατρική οικία Γέροντα Παισίου» σε «καλωσορίζει» στο σπίτι που μεγάλωσε και έζησε τα εφηβικά του χρόνια ο μοναχός. Η μικρή ξύλινη πόρτα ανοίγει. Το σπίτι δεν έχει αλλάξει από τότε. Η επίπλωση είναι παλιά, όπως και το πάτωμα. Και τα αντικείμενα. Στους τοίχους δεσπόζουν φωτογραφίες του γέροντα, οικογενειακά κειμήλια και προσωπικά αντικείμενα του Αγιορείτη. Στο μέσον του δωματίου, πίσω από ένα κλειδωμένο τζάμι, υπάρχουν χειροποίητα αντικείμενα του, ένα δικό του ζευγάρι κάλτσες, και βιβλία. Στο τοίχο μια φανέλα του.

«Ο γέροντας ήταν αεικίνητος, σβέλτος» μας λέει ο ανιψιός του και αποκαλύπτει την ιστορία του σπιτιού, στο οποίο πριν το 1922 έμεναν Τούρκοι και δόθηκε στην οικογένεια Εζνεπίδη με την ανταλλαγή. Στο δίπλα δωμάτιο υπάρχουν ακόμα τα κρεβάτια, που κοιμόταν η οικογένεια από τότε. Ο γέροντας έμεινε σε αυτό το σπίτι μέχρι τα 18 του, που κατατάχθηκε ασυρματιστής στο στρατό. Για του λόγου το αληθές μια φωτογραφία στον τοίχο, που είναι στα χακί, εν έτει 1948, δείχνει τον στρατιώτη Αρσένιο Εζνεπίδη. Ο ανιψιός του μας αποκαλύπτει ένα άγνωστο περιστατικό από την εφηβική ηλικία του γέροντα. «Ήταν τότε στον πόλεμο, που οι Δυτικοί προπάγανδιζαν την θεωρία του Δαρβίνου και κάποιος του την ανέφερε. Τότε ο γέροντας απάντησε πως μπορεί ο Χριστός να έχει ανθρώπινη μορφή. Αργότερα πήγε στο εκκλησάκι στο λόφο, ακριβώς απέναντι από το σπίτι του και προσευχήθηκε βαθιά. Τότε του εμφανίστηκε ο Χριστός με ανθρώπινη μορφή και του είπε «εγώ ειμί το φως του κόσμου».

Η είσοδος του σπιτιού του γέροντα Παίσιου

Ο στρατιώτης πυροβολικού Αρσένιος Εζνεπίδης, πριν γίνει μοναχός και πάρει το όνομα Παίσιος

«Οι ίδιοι μας κάνουν πόλεμο και σήμερα»

Προσωπικά χειροποίητα αντικείμενα του μοναχού

Η φύση στην Κόνιτσα σε καθηλώνει. Ο ορίζοντας είναι καθαρός και η απέραντη θέα, φτάνει μέχρι την Βόρειο Ήπειρο, που απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα. Η φύση εκεί του άρεσε πολύ του γέροντα. Περπατάμε στο σοκάκι εμπρός στο σπίτι και συζητάμε με τον Χρήστο Εζνεπίδη. «Ο γέροντας είναι μαζί μας. Δεν μας άφησε» λέει σε μια αποστροφή του λόγου του. «Πως το λες αυτό;» τον ρωτάω. «Το βλέπω σε όνειρο, όπως βλέπω εσένα τώρα» απαντά αφοπλιστικά και κοφτά. Όταν του ζητάς να γίνει πιο συγκεκριμένος το αποφεύγει και αινιγματικά λέει πως «ο γέροντας τα λέει με τρόπο ακόμα και σήμερα». Συζητάμε για το τώρα. Πως βλέπει τα πράγματα. «Είμαστε υπό πίεση. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λένε ότι μπορεί να γίνει πόλεμος. Μα έτσι και αλλιώς έχουμε πόλεμο. Οικονομικό. Και από πίσω είναι οι ίδιοι που μας έκαναν πάντα πόλεμο. Δεν έχουν αλλάξει». Για την Τουρκία λέει απλά πως «η Τουρκία είναι πάντα Τουρκία» και θεωρεί πως θα τεθεί κάποια στιγμή το ερώτημα «ή εμείς ή αυτοί». Τον ρωτάω ποιοι κάνουν αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Η απάντηση του ξαφνιάζει «Ο αντίχριστος. Το έχεις ακούσει αυτό;» με ρωτάει με κλειστά μάτια. «Γιατί κλείνεις τα μάτια όταν μιλάς; » τον ρωτάω και γελάει λέγοντας «από τον ήλιο είναι», αφού είχε φτάσει ήδη μεσημέρι και ήταν ντάλα μεσημέρι. Κοιτάμε απέναντι τα βουνά. Στο βάθος η Βόρειος Ήπειρος. «Η Βόρειος Ήπειρος θα γίνει ελληνική» πετάει και κόβει την κουβέντα. «Που το στηρίζεις» τον ρωτάω, αλλά αποφεύγει να απαντήσει λέγοντας απλά πως «αυτά που έχει πει ο γέροντας είναι αρκετά για τους Έλληνες». Του ζητάω φεύγοντας αν έχει κάτι να μου δώσει για ενθύμιο ή να μου δείξει κάποιο λεύκωμα. Δείχνει να μην του αρέσει αυτό που του είπα. «Δεν κάνουμε εμπόριο εδώ. Δεν είναι για μας αυτά»

Ο ανιψιός του γέροντας, Χρήστος Εζνεπίδης

«Μας προστάτεψε στον σεισμό»

Η κυρία Γεωργία Κίτσιου, ζει με τον σύζυγο της ακριβώς στο απέναντι σπίτι. Γνώρισε από τον κοντά τον αγιορείτη μοναχό και θυμάται δύο περιστατικά από τον γέροντα που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στην μνήμη της. «Όταν είχε αρρωστήσει το παιδί της θείας μου, είχε πάρει νερό από την βρύση και σταύρωσε το παιδί. Ο πυρετός έπεσε αμέσως. Το πιστεύω ότι ο γέροντας βοήθησε. Στο χωριό βοηθούσε όλο τον κόσμο. Είχε ένα κουτάκι (φωτο 4) στο οποίο μάζευε λεφτά για τους φτωχούς», ενώ αφηγείται ακόμα ένα περιστατικό, όπου πιστεύει ότι υπήρχε βοήθεια από τον γέροντα της Ορθοδοξίας
«Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός το 1996, έπεσαν σπίτια αλλά δεν έπαθε κανείς τίποτα. Πιστεύουμε ότι μας φύλαξε ο γέροντας» λέει χωρίς περιστροφές, αποκαλύπτοντας και κάποιες ανθρώπινες στιγμές του μοναχού. «Ήταν πολύ ζωντανός άνθρωπος και έκανε καλαμπούρια. Στην μάνα μου την συγχωρεμένε της έλεγε όταν έβγαιναν οι καρποί κ. Ανέτα θα σου κλέψω τα σταφύλια»

«Στη Σπηλιά πολεμούσε τον διάβολο»

Ο πατέρας Κοσμάς, είναι μοναχός εδώ και 54 συναπτά χρόνια στην Κόνιτσα. Τον συναντήσαμε στο γηροκομείο του χωριού και παρά το γεγονός ότι το ρολόι έδειχνε τρεις και είχε ξαπλώσει για την μεσημεριανή ανάπαυση, σηκώθηκε ευγενικά και μας δέχτηκε. Θυμήθηκε μια ιστορία που έλεγε ο γέροντας συχνά. «Εφευγε από το μοναστήρι και πήγαινε σε μια σπηλιά κάτω χαμηλά. Εκεί είχε πόλεμο με τον διάβολο. Του παρουσιάστηκε και ο ίδιος ο γέροντας είχε εξομολογηθεί πως θέλησε να τον γκρεμίσει. Αυτός συνέχισε να προσεύχεται». «Τι εννοείτε ότι παρουσιάστηκε ο διάβολος;» ρώτησα τον μοναχό. «Ο διάβολος είναι οντότης, όπως έχουμε αγγέλους, που παρουσιάζεται σε αυτούς που έχουν την δύναμη να τον αντιμετωπίσουν» είπε ο πατέρας Κοσμάς, επεξηγώντας πως «Ο γέροντας είχε πολλά χαρίσματα. Τον φώτιζε ο θεός». Μπήκα στον πειρασμό να τον ρωτήσω για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδας. Απαντά με ειλικρίνεια «Δεν χρωστάμε μόνο εμείς. Χρωστάνε και άλλες χώρες. Πιστεύω ότι είμαστε έθνος ανάδελφον. Μας έχουν βάλει στο μάτι». Η συζήτηση κρατάει πολύ ώρα. Ο ηλικιωμένος μοναχός, λέει πολλά. Κρατάω ένα από τα τελευταία «Λένε κάποιοι ευλογία που πήραμε το δάνειο. Μα αυτά είναι δανεικά. Δεν μας τα χαρίζουν. Ο γέροντας είχε κάνει προσευχή για να βρέξει. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έρθει βροχή όταν όλα είναι στεγνά παντού έξω; Αυτή είναι ευλογία».

Φανέλα του Αγιορείτη

Κλείνω το μαγνητοφωνάκι και βάζω την φωτογραφική στην θήκη. Βγαίνω από γηροκομείο και σε αντίθεση με όσα έλεγε ο μοναχός, έξω δεν βρέχει, αλλά έχει πολύ δυνατό ήλιο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και αφήνω την Κόνιτσα πίσω μου, με την τελευταία εικόνα που συναντώ στην έξοδο του χωριού να ασβεστώνουν, κρατώντας ένα παλιό πασχαλιάτικο έθιμο Του Σταύρου Παπαντωνίου, εφημερίδα "Παραπολιτικά"


Φώτο   Επιμέλεια   Διονύσιος   Κούρτης

Επίσκεψη Ιταλών Εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Λευκάδας

 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Τρίτη 30-4-2013, έρχεται στην Λευκάδα μια ομάδα 70 εκπαιδευτικών – Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων της Ιταλίας, με ιστιοπλοϊκά σκάφη που θα ελλιμενιστούν στην Μαρίνα.
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Mediterraneo, le radici dell΄ Europa’, από τον Ναυτικό Όμιλο ‘Circolo Velico Lucano’.
Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, οργανώνουμε, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Λευκάδος, μια εκδήλωση υποδοχής, στον χώρο του Ναυτικού Ομίλου, στη Μαρίνα, στις 7:30 μμ, όπου θα παρουσιαστούν στους επισκέπτες μας παραδοσιακά τραγούδια και χοροί της Λευκάδας. Επίσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία για την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας, όπως επίσης θα προσφερθούν αναμνηστικά.
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση.

Φώτο  Επιμέλεια   Διονύσιος   Κούρτης

Έχασε τη Μάχη για τη Ζωή η 23χρονη Καλλονή που Βρισκόταν σε Κώμα Μετά τον Ξυλοδαρμό

Η οικογένειά της δώρισε τα όργανά της...

Η 23χρονη Φαίη από τη Νέα Μάκρη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο ύστερα από τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε έξω από το σπίτι της. Η οικογένειά της, παρά τον πόνο της, δώρισε τα όργανα της κοπέλας...

Την ίδια ώρα, μετά από περίπου τρεις εβδομάδες δεν έχει βρεθεί ακόμα ο άνθρωπος που την χτύπησε και την άφησε σε κώμα.


Καλό Ταξίδι Φαίη

Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερ  Επιστήμονας

Επίσκεψη της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας με Συμμετοχή Ελλήνων Ολυμπιονικών στην Λευκάδα


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών για το “Ευ Αγωνίζεσθαι” η Αντιδημαρχία Αθλητισμού-Εθελοντισμού του Δήμου Λευκάδας στις 14-05-2013 συνδιοργανώνει με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής της Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν.Λευκάδας την επίσκεψη Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας με συμμετοχή Ελλήνων Ολυμπιονικών. Σκοπός τους είναι να επιδείξουν στους μαθητές τα αγωνίσματα 3 on 3  μπάσκετ, ρυθμική γυμναστική, ξιφασκία, τοξοβολία και άρση βαρών.

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας στις 9:00 π.μ. και είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Λευκάδας αλλά και για τη νεολαία να μας επισκέπτονται Έλληνες Ολυμπιονίκες.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Φώτο  Ρεπορτάζ   Ρεπόρτερς  Nionios και Μανάρας